Cercar Error
Vull col·legiar-me
Sessió informativa Institucionals

Assemblea General de col·legiats

Cateb - Barcelona
La Junta de Govern del Cateb, en reunió de 7 de novembre de 2022, ha acordat convocar l’Assemblea General ordinària de col·legiats i col·legiades, d’acord amb allò establert en la normativa legal i col·legial vigent.

Dia:  Dimecres, 14 de desembre de 2022

Hora:  18:00 hores

Format: Mixt (assistència presencial o per videoconferència)

Els col·legiats i col·legiades que vulgueu assistir a l'Assemblea General per videoconferència (a través de la plataforma Zoom​), us hi heu d'inscriure per rebre les credencials (personals i intransferibles) per poder-vos-hi connectar. L'enviament de les credencials no és automàtic, les rebreu amb antelació suficient a la data de l'Assemblea. 

Ordre del dia defintiu

  1.  ​Informe del president.
  2. Presentació i proposta d'aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2023 del Cateb.
  3. Presentació i proposta d'aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2023 de la societat APARELLADORS SERVEIS PROFESSIONALS, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  4. Presentació i proposta d'aprovació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any 2023 de la societat GESCOL SERVEIS I TECNOLOGIES, SLU (el capital de la qual pertany íntegrament al Cateb).
  5. Designació de tres interventors i un suplent per a l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General, de conformitat amb allò previst en l'article 46 dels Estatuts col·legials.
  6. ​Torn obert de paraules.

D’acord amb allò previst en l’últim paràgraf de l’article 40 dels Estatuts col·legials, es posarà a disposició dels col·legiats i col·legiades, a la Secretaria del CAATEEB i a les Delegacions, a partir del dia 2 de desembre de 2022, els documents bàsics dels assumptes que se sotmeten a decisió de l’Assemblea General.Barcelona, 25 de novembre de 2022


Detall de l’activitat
Data
14 de desembre de 2022
Lloc
Sala d'actes del Cateb
Horari
A partir de les 18:000
Modalitat
Híbrida
Telèfon
932 40 20 60
Email
info@cateb.cat

PUBLICITAT