Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions Subvencions per tot Catalunya

Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis (PREE5000) 2022-2023 #Next Generation

Publicada la subvenció per a la rehabilitació energètica d'edificis complets en municipis de menys de 5.000 habitants

Publicada al DOGC del 21 de febrer de 2022 la Resolució ACC/344/2022, de 16 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930)​.

Aquest reial decret té com a finalitat executar el Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’execució d’aquest programa contribuirà a aconseguir els objectius mediambientals i energètics establerts en la normativa de la Unió Europea, mitjançant la realització d’actuacions de reforma d’edificis existents, que afavoreixin la reducció del consum d’energia final i de les emissions de diòxid de carboni, mitjançant l’estalvi energètic, la millora de l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables.

A l’efecte del que s’estableix per aquest reial decret, s’entendrà per municipis de repte demogràfic els municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

Les bases d’aquesta convocatòria es regeixen pel Reial decret 691/2021, de 3 d’agost, pel qual es regulen les subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a ​ edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), inclòs en el Programa de regeneració i repte demogràfic del Pla de rehabilitació i regeneració urbana del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, així com la seva concessió directa a les comunitats autònomes. Aquest Reial decret es va publicar al BOE del 4 d’agost de 2021​.​

Pressupost disponible: ​5.574.330 €
Àmbit d’aplicació: Tot Catalunya.
Destinataris: Propietaris de l’edifici ; Persones físiques o jurídiques que siguin propietaris de l’edifici ; Comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge ; Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis ; Empreses de serveis energètics (ESEs) ; Ajuntaments, Diputacions o entitats locals equivalents ; Comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia​.
Terminis: Del 22 de febrer de 2022 fins al 31 de desembre de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions subvencionables 

Amb totes les sol·licituds d’ajuts, el projecte de rehabilitació energètica de l’edifici cal:

 • ​Reduir el consum d’energia primària no renovable un 30%
 • Assolir un salt de lletra en l’escala d’emissions de CO2

Això es justificarà amb el certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent en el seu estat actual i el certificat d’eficiència energètica de l’edifici després de la reforma.

Les tipologies dels edificis poden ser unifamiliars, blocs d’habitatges, d’usos terciaris i d’altres usos.

S’hi ha de dur a terme alguna de les següents actuacions:

 1. Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica : aïllament de façanes, cobertes, canvi de finestres, proteccions solars,….
 2. Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció,climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària​ : renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i d’aigua calenta sanitària (ACS) per aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Requisits 

 • ​Edificis existents i construïts anteriors al 2007
 • 75% construïda sobre rasant
 • Projectes posteriors a la data de sol·licitud
 • Pressupost superior a 10.000 euros sense IVA
 • Les obres s’han d’executar com a màxim 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l’ajut.
 • Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins que s’esgoti el pressupost
 • No es poden presentar edificis de nova construcció ni ampliacions (superfície o volum) ni canvi d’ús de l’edifici
 • No se subvencionen actuacions en l’enllumenat
 • No es poden incloure instal·lacions d’energia solar fotovoltaica

​L’ICAEN és l’organisme competent per a la gestió d’aquestes subvencions. A la seva web, podeu  accedir a la documentació, sol·licitud i tramitació dels ajuts, preguntes freqüents​, etc​.

PUBLICITAT