Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions Subvencions per tot Catalunya

Ajuts a l’autoconsum, bateries, i a sistemes tèrmics renovables en el sector residencial 2021 #Next Generation

Publicada la convocatòria d'ajuts a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

​​​​​​​Publicada al DOGC del 14 de desembre de 2021 la Resolució ACC/3662/2021, d’1 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d ajuts del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248).

L’objectiu dels ajusts és aprovar els programes d’incentius d’autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d’energies renovables prevists en l’article 13 del Reial Decret 477/2021. La finalitat d’aquest reial decret és complir amb els objectius del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència quant al desplegament i integració de les energies renovables així com l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable, contribuint amb això a la «descarbonització» de diferents sectors de l’economia, així com a la consecució dels objectius fixats pel PNIEC 2021-2030 i l’Estratègia d’Emmagatzematge Energètic.

Les bases d’aquesta convocatòria es regeixen pel Reial Decret 477/2021, de 29 de juny,  pel qual s’aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d’ajudes per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest Reial Decret es va publicar al BOE el 30 de juny de 2021​

Pressupost disponible: En total 112.052.131,00 € . Per cada programa cal consultar l’article 2 de la convocatòria
Àmbit d’aplicació: Tot Catalunya.
Destinataris: Persones físiques, persones jurídiques, empreses, comunitats de propietaris o d’altres. Cal consultar el,programa especific segons l’article 11 de les bases​.
Terminis: Del 15 de desembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible.

Actuacions subvencionables 

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació, que hauran de complir els requisits que s’estableixen en l’annex I de les bases, i es corresponen, respectivament, amb els programes d’incentius que s’aproven per aquest reial decret i seguidament s’especifiquen:

  • ​Programa d’incentius 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge. Serà actuació subvencionable la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables, destinades a autoconsum en establiments o instal·lacions del sector serveis, així com l’emmagatzematge associat a aquestes actuacions.
  • Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge. Serà actuació subvencionable la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables destinades a autoconsum en establiments o instal·lacions en sectors productius no prevists en el programa d’incentius 1, així com l’emmagatzematge associat a aquestes actuacions.
  • Programa d’incentius 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius. Serà actuació subvencionable la inversió en sistemes d’emmagatzematge darrere del comptador que siguin incorporats en les instal·lacions d’autoconsum, amb fonts renovables, ja existents tant en el sector serveis com en altres sectors productius.
  • Programa d’incentius 4: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge. Serà actuació subvencionable la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables, destinades a autoconsum en el sector residencial, el tercer sector i les administracions públiques, així com l’emmagatzematge associat a aquestes actuacions.
  • Programa d’incentius 5: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector. Serà actuació subvencionable la inversió en sistemes d’emmagatzematge darrere del comptador que siguin incorporats en instal·lacions existents de generació de energia elèctrica amb fonts renovables en el sector residencial en les administracions públiques i en el tercer sector.
  • Programa d’incentius 6: Realització d’instal·lacions d’energies renovables tèrmiques en el sector residencial. Serà actuació subvencionable la inversió en instal·lacions de producció d’energia tèrmica amb fonts renovables, destinades a la climatització o producció d’ACS en habitatges

Quantia de les subvencions 

La quantia dels ajuts s’inclou en l’annex III del reial decret 477/2021​ per cada un dels programes d’incentius i tipologies d’actuacions subvencionables, així com tipus de destinatari últim.

Podeu accedir a la web de l’ICAEN per accedir a la documentació, sol·licitud i tramitació de les ajudes, preguntes freqüents​, etc​.

PUBLICITAT