Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional amiant Subvencions Subvencions per tot Catalunya

Ajuts per a la retirada d’amiant 2023

Oberta convocatòria de 50 milions d'euros en ajuts per la retirada d'amiant. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 25 de juliol de 2023

S’ha publicat al DOGC la Resolució ACC/1734/2023, de 16 de maig, de convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (ref. BDNS 695415).

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. Posteriorment, es publica una correcció d’errades d’aquesta resolució.

Pressupost disponible: 50.000.000,00 € (línia 1 d’ajuts: 10.000.000 € + línia 2 d’ajuts: 40.000.000 €)
Àmbit d’aplicació: Catalunya.
Destinataris:
• Annex I: Les persones sol·licitants són els propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.
• Annex II: Les persones sol·licitants són els propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat activitats econòmiques i que tinguin cobertes i elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
Terminis: Del 25 de maig fins al 25 de juliol de 2023

Actuacions subvencionables

Segons els annexos 1 i 2, hi ha disponibles dues línies d’ajuts

  • Línia d’ajuts 1: Ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, destinats als propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns. El pressupost disponible és de 10.000.000 €
  • Línia d’ajuts 2: ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, destinats als propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades. El pressupost disponible és de 40.000.000 €

Informació, documentació i tramitació

L’Agència de Residus de Catalunya té disponible a la pàgina web tota la informació necessària per sol·licitar aquests ajuts. Disposen de:

  • Infografia
  • Preguntes freqüents
  • Vídeo d’una jornada explicant els ajuts
  • Tramitació dels ajuts

PUBLICITAT