Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Subvencions Subvencions Barcelona

Ajuts per actuacions d’obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics de Barcelona 2023

Convocatòria de subvencions de l'ajuntament de Barcelona per a l'any 2023 per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà

Publicada al BOP de Barcelona del 3 d’abril de 2023, la convocatòria per a l’any 2023 dels ajuts per al foment de la protecció i millora del paisatge urbà a la ciutat de Barcelona. Actuacions d’obres d’interès patrimonial i restauració de comerços emblemàtics.

​Els ajuts que consten en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores d’ajuts per al foment de la protecció i millora del Paisatge Urbà a la ciutat de Barcelona aprovades en data 28 de gener de 2019 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 7 de febrer de 2019

Pressupost disponible: 1.700.000 €
Àmbit d’aplicació: Barcelona
Destinataris: Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que manqui de personalitat jurídica, puguin dur a terme les obres i els projectes que motiven la concessió de la subvenció.
Terminis: Del 4 d’abril fins al 15​ de novembre de 2023 o fins que s’esgoti el pressupost

Actuacions subvencionables

Els programes subvencionables són:

  • Actuacions d’interès patrimonial:  Actuacions de millora del paisatge urbà on es pugui justificar i validar l’interès paisatgístic, patrimonial i/o històric o de memòria. 
  • Actuacions d’interès per conjunt:  Es consideraran actuacions que s’emprenguin de manera conjunta en un àmbit determinat i on es pugui considerar l’interès paisatgístic d’una actuació col·lectiva. Caldrà un document acreditatiu per part de l’Ajuntament del reconeixement com a conjunt de l’element, com pot ser l’aprovació d’un pla director de restauració o rehabilitació, l’aprovació d’un projecte de conjunt o reconeixement com a conjunt dins del catàleg del patrimoni o inventari reconegut per l’Ajuntament o inclosos com a conjunts d’interès en els estudis de paisatge realitzats per l’Ajuntament.
  • Intervenció en jardins d’interès històric paisatgístic: Actuacions d’intervenció en jardins inclosos al Catàleg del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona.
  • Endreçament d’instal·lacions: Actuacions d’endreçament d’instal·lacions sobre façanes en edificis inclosos al catàleg del patrimoni o inventaris reconeguts per l’Ajuntament (publicats al web municipal) o inclosos com a elements d’interès en els estudis de paisatge ealitzats per l’Ajuntament.
  • Locals històrics protegits (emblemàtics):  Obres de restauració dels Locals inclosos al Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana.Per la renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local. S’inclouen també com a actuacions subvencionables aquells elements interiors protegits en el catàleg del Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana. 
  • ​Locals històrics no protegits:  Obres de restauració i renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.Es pot incloure la restauració o restitució dels elements interiors que es considerin d’especial interès.S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.
  • Millora de la imatge exterior en locals comercials:  Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries exteriors, identificació, retirada d’instal·lacions visibles des de la via pública, endreçament d’elements afegits o obsolets, obres de recuperació de la composició arquitectònica exterior, materials i colors, en l’àmbit del local.S’inclouran dins del pressupost protegit totes les actuacions descrites en el paràgraf anterior destinades a millora d’imatge exterior, millora de l’accessibilitat i millora de la sostenibilitat.

Els ajuts es poden tramitar des de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT