Cercar Error
Formació contínua
Càlcul de la Petjada de Carboni del projecte. Estratègies per descarbonització
Detalls del curs
Inici
5 de juny de 2024
Final
26 de juny de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dimecres, de 16 a 19 h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
12
Preu
240€
Preu col·legiats: 168€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Què aprendràs

 • Dotar al tècnic de criteris objectius per prendre decisions constructives que minimitzin la petjada de carboni.
 • Conèixer la metodologia pel càlcul de la petjada de carboni de les edificacions actuals en base al marc de referència de la ISO 14067:2019, i analitzar les estratègies de descarbonització del sector i l'edifici.
 • Conèixer, identificar i quantificar els impactes ambientals derivats dels materials utilitzats en la construcció tant d’obra nova com de rehabilitació. Quin son i com es distribueixen en l’edifici.
 • Avaluar segons la metodologia d’Anàlisis de Cicle de Vida i establir estratègies constructives que permetin incorporar l’edifici en el model d’economia circular.

El programa

 1. Introducció al concepte de la Petjada de Carboni dels materials
  1. Els principis fonamentals i la condició. Sistemes biosfèrics vs. Sistemes litosfèrics. El tancament de cicles materials (‘cradle to cradle’). 
  2. El concepte d’ ‘Embodied Carbon‘ a l’edifici.
  3. Objectius Canvi climàtic. Llei 16/2017, de 1 d’agost del canvi climàtic; Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contratos del Sector Público; Reglament europeu 305/2011 condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció DIRECTIVA (UE) 2023/1791 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955.
 2. La Metodologia. L’Anàlisis de Cicle de Vida i la petjada de carboni
  1. Definició, marc d’anàlisis i exemples. Normativa ISO 14040-44.
  2. L’anàlisi del cicle de vida en edificació (EN 15643).
  3. El principals impactes ambientals i la petjada de carboni. La unitat funcional comparativa.
 3. Bases de Dades i fonts d’informació.
  1. Ecoetiquetes tipus I i III. (ISO 14024 ISO 14025) Què son i perquè serveixen.
  2. Quina informació ambiental incorporen. GlobalEPD’s i DAPc. Com podem utilitzar-les?
 4. Valors de referència i llindars de petjada de carboni per projectes i subsistemes de l’edifici.
  1. Petjada de carboni Edifici.
  2. Petjada de carboni subsistemes: Estructura i fonamentació, Façanes i cobertes, divisòries i acabats.
 5. Mòdul ambiental TCQ-GMA (iTeC).
  1. GMA, Gestió mediambiental del projecte. L’eina, la gestió i interpretació de resultats.
 6. CAS PRÀCTIC

Es realitzarà un cas pràctic amb l’eina TCQ-GMA. Actualment és la BBDD i el software que les institucions catalanes demanen pel realitzar el càlcul de la Petjada de Carboni.

Equip docent

Oriol París

Professor

Doctor en sistemes industrialitzats i sostenibilitat, Arquitecte i Arquitecte Tècnic, Màster en Arquitectura Energia i Medi Ambient. Professor i representant a l'EPSEB de la Càtedra d’Economia Circular (UPC-Construcia).

Propers cursos