Cercar Error
Formació contínua
Coordinació de Seguretat i Salut en obres de rehabilitació
Detalls del curs
Inici
7 de novembre de 2023
Final
28 de novembre de 2023
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dimarts, de 16 a 20 h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
12
Preu
240€
Preu col·legiats: 168€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Què aprendràs

  • Dotar dels coneixements necessaris per dur a terme la coordinació de seguretat en obres de rehabilitació.

El programa

1. La Coordinació de Seguretat i Salut en actuacions de Rehabilitació amb projecte.

    1.1. Conceptes bàsics de seguretat en obres de Rehabilitació.
    1.2. La Coordinació de Seguretat i Salut en fase de projecte.
    1.3. La Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució:
          a. Actuacions prèvies a la contractació dels treballs – Treballs preliminars.
          b. Actuacions abans de l’execució de les obres de Rehabilitació.
          c. Actuacions durant l'execució de les obres de Rehabilitació.  
          d. Actuacions en finalitzar l'execució de les obres de Rehabilitació.  
    1.4. Normativa de referència.
    1.5. Recomanacions en escriure al Llibre d'Incidències.  

2. La Coordinació de Seguretat i Salut en altres actuacions de Rehabilitació.

    2.1. La Coordinació de seguretat i salut en treballs d'enderrroc/deconstrució.
    2.2. La Coordinació de Seguretat i Salut per a obres de reforma amb presència d'amiant/desamiantatge.
    2.3. La Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució per a obres de reforma, adequació, arranjament sense projecte.
    2.4. La Seguretat i Salut durant l'execució d'actuacions de manteniment (sense projecte).
    2.5. Riscos i mesures a l’entorn de l’obra – Riscos a tercers en espais ocupats.
    2.6. Resum comparatiu de les diferents maneres de gestionar la PRL i la figura del CSS per les diferents tipologies d’obres de Rehabilitació, Reforma o actuacions de Manteniment.
    2.7. Breu introducció del BIM a les tasques del CSS per obres de rehabilitació.

3. La Coordinació de Seguretat i Salut en actuacions de Rehabilitació: casos pràctics.

    3.1. Qüestions i dubtes freqüents en obres de rehabilitació, reforma, actuacions de manteniment.
    3.2. Cas pràctic 1– obres d’ ampliació d’edificis en ús (amb projecte).
    3.3. Cas pràctic 2 – obres d’enderroc - Enderroc intern d’estructura amb conservació de façana.
    3.4. Cas pràctic 3 – reforma – adequació sense projecte – reforma interior habitatge.
    3.5. Cas pràctic 4 – actuacions en zones comuns interiors i relació amb comunitats de veïns.
    3.6. Cas pràctic 5 – CAE: Interferència d’activitats entre dues obres que conviuen en espai/temps.
    3.7. Cas pràctic 6 – actuacions en cas d’accident.
    3.8. Cas pràctic 7 – revisió annex al PSS.
    3.9. Cas pràctic 8 – valoració i anàlisi d’imatge obtinguda durant la visita d’obra.
    3.10. Altres casos pràctics: Relació de Riscos i mesures preventives en obres de rehabilitació/reforma.
    3.11. Relació d’incompliments més freqüents de PRL.
    3.12. Recull fotogràfic de treballs incorrectes i errors freqüents

Equip docent

Anna Gómez Bastús

Professor

Arquitecta Tècnica col·legiada. Postgrau en Coordinador en Seguretat i Salut d’obres. Arquitecta Tècnica Rehabilitació i Millora especialitzada en la Coordinació de laSeguretat i Salut de les obres a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Propers cursos