Cercar Error
Formació contínua
Certificació Tècnica Nivell Avançat Prevenció i Seguretat en cas Incendis

El Programa curs per a obtenir la Certificació tècnica de nivell Avançat en Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi va adreçat al personal tècnic que vulgui adquirir una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents.Requisit:  L’alumne ha de presentar el certificat tècnic de nivell bàsic de prevenció i seguretat en cas d'incendi, expedit per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

ACTIVITAT JA REALITZADA
Detalls del curs
Inici
19 d’octubre de 2023
Final
6 de juny de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dijous de 16 a 20h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
108
Preu
1.445€
Preu col·legiats: 1.012€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

A qui va dirigit

Personal tècnic que treballa en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en ajuntaments, consells comarcals o altres administracions públiques responsables o participants en la tramitació de llicències d'obres

Què aprendràs

Proporcionar una visió profunda de tots els sistemes, equips i mesures tècniques de prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis, d'acord amb les exigències reglamentàries corresponents, per tal de formar personal tècnic especialitzat en aquest camp.

El programa

1. El procediment administratiu de control preventiu en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi

2. Instruccions tècniques d’acreditació d’entitats col·laboradores de l’Administració, d’habilitació dels seus tècnics i de desenvolupament de l’actuació de control preventiu.

3. El disseny prestacional i l’excepcionalitat al compliment reglamentari.

4. Normes harmonitzades d’instal·lacions de protecció contra incendis.

5. Disseny, execució i patologies típiques de les instal·lacions de protecció contra incendis.

 • Sistemes automàtics de detecció
 • Sistemes manuals d’alarma d’incendis
 • Sistemes de comunicació d’alarma
 • Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis
 • Sistemes d’hidrants exteriors
 • Extintors d’incendi
 • Sistemes de boques d’incendi equipades
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’aigua
 • Sistemes d’extinció per aigua polvoritzada
 • Sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió
 • Sistemes d’extinció per pols
 • Sistemes d’extinció per agents extintors gasosos
 • Sistemes de control de fums

6. Resistència al foc dels elements constructius. Eurocodis i annexos del Document bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB-SI) del Codi tècnic de l’edificació (CTE).

7. Tècniques d’aplicació de revestiments de morter, pintures intumescents i panells resistents al foc en elements estructurals.

8. Patologies típiques dels elements constructius davant el foc.

9. Reglamentacions específiques de seguretat: alta i baixa tensió, emmagatzematge de productes químics i petrolífers i instal·lacions afectades per la normativa sobre prevenció d’accidents greus. Les atmosferes explosives

10. L’autoprotecció en els establiments i activitats.

Per realitzar l'exàmen d'acreditació del curs a ISPC  és necessari tenir una titulació universitària cientifico tècnica.  

Amb col·laboració de

Metodologia i avaluació

Avaluació

Assistència mínima del 80% de les sessions, realització dels exercicis de cada mòdul i participació durant les sessions.

Equip docent

Immaculada Barrau Arcas

Professor

Enginyera Industrial i Arquitecte. Tècnic del Servei de Prevenció Subbdirecció General Tècnica Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Departament d’Interior.

Santos Bendicho Alonso

Professor

Enginyer Industrial Superior. Head of Smoke control projects S. SODECA. Coord. del CTN23/SC5 GT8 Control de Fums de UNE. Membre del CTN100 GT18 Ventilació d' aparcaments. Membre del CEN TC191/SC1 WG5, WG6 y WG9. Coord. del Comité Sectorial a TECNIFUEGO.

Dolors Costa Molins

Professor

Resp. del grup de treball de les següents guies: Guia de les Bones pràctiques de Protecció Passiva contra incendis ,
Guia de Manteniments de Protecció Passiva contra incendis. Guia de control de Gruixos per pintures i mortes.

María Pilar Giraldo Forero

Professor

Investigadora de l'INCAFUST Institut Català de la Fusta unitat de Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) encarregada de les activitats relacionades amb l'ús, la transformació i la indústria de la fusta. Experta en comportament deL foc

Ángel López Díaz

Professor

Arquitecte.. Bombers de Barcelona. Co-redactor del Procediment d’Actuació de Bombers en Patologia de la Construcció.

Daniel Magdaleno Moreno

Professor

Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat. Certificació tècnica de nivell avançat en prevenció i seguretat en cas d’incendi, expedida per ISPC. Màster en prevenció de riscos laborals.

Frederic Marimon Carvajal

Professor

Professor del Dep. Resistència de materials i Estructures en l'Eng. de la UPC. Chair Cluster de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes acer-formigó i verificació

Marta Osorio Galindo

Professor

Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya

Gerard Pairo Jorge

Professor

Sergent del Cos de Bombers de la Generalitat

Borja Rengel Darnaculleta

Professor

Doctor pel departament d’Enginyeria Química de la UPC i màster en Ciències del Foc i Enginyeria de la Seguretat contra Incendis per la Université d’Aix en Marseille (França). Enginyer de protecció contra incendis a Eurisko.

Oscar Rosique

Professor

Tècnic en nivell Bàsic i Superior en prevenció d'incendis. Tècnic especialista i formador en sistemes de ruixadors EMEA . Technical Services Specialist – Sprinkler Systems Europe en Johnson Controls Membre de la TINSIC des de 2011

Arturo Trujillo Ventura

Professor

Director Global de Consultoria de Seguretat de Processos a la companyia DEKRA. Les seves principals àrees d’experiència són diversos tipus d'anàlisi de riscs de procés (HAZOP, What-if, HAZID), anàlisi de conseqüències i anàlisi quantitativa del risc.

Antoni Velasco García

Professor

Membre Comitè Tècnic d’ Escuma de Cepreven. Les seves principals àrees d’experiència són els riscos PCI basats en aigua i agua/escuma.

Maria Xampeny Haendler

Professor

Enginyera Tècnica Industrial i Enginyera en Organització Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat i professora en diversos cursos a l'ISPC, EBPC.

Propers cursos