Cercar Error
Formació contínua
Formació Superior per elaborar Plans d'Autoprotecció (PAU)

El Decret 30/2015, del 3 de març, aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. També estableix que el Pla d’autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent per dictaminar sobre aquells aspectes relacionats amb l’autoprotecció davant els riscos a que estigui subjecta l’activitat.

El Cateb, com a centre acreditat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per impartir la formació requerida per elaborar plans d’autoprotecció, us presenta el curs superior per tal d’obtenir l’acreditació de personal competent. Poden accedir a aquest curs per elaborar plans d'autoprotecció, personal tècnic que hagi superat un curs de formació bàsica de 140 hores.

El curs te d’una durada de 80 hores, de les quals 24 seran presencials i la resta seran complementades amb casos pràctics, lectures i el desenvolupament d'un Pla d'Autoprotecció (24 hores presencials i 56 hores no presencials). De les set sessions que te el curs, és necessari realitzar dues presencials, la resta es poden seguir per videoconferència

Detalls del curs
Inici
6 de juny de 2024
Final
18 de juliol de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Dijous de 16 a 20 h
Modalitat
Presencial/Videoconferència
Hores
80
Preu
448€
Preu col·legiats: 358€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Què aprendràs

Dotar dels coneixements necessaris per elaborar plans d'autoprotecció i per obtenir l'acreditació com a personal tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció per a les activitats i centres d'interès per a la protecció civil de Catalunya, d'acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març.

El programa

 • Normativa tècnica relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció.
  1. Instal·lacions amb MMPP (Seveso).
  2. Instal·lacions amb explosius.
  3. Instal·lacions amb substàncies radioactives.
  4. Instal·lacions amb matèries biològiques perilloses.
  5. Llei de prevenció i seguretat contra incendis en activitats, establiments, infraestructures i edificis. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials.
  6. Preses i embassaments.
  7. Transport de persones i de material (Carreteres/Túnels, Ports, Aeroports,...).
  8. EGA's (Edificis de Gran Alçada).
 • Serveis bàsics.
  1. Els PAU, pautes bàsiques per a la seva elaboració, activitats parts A i B.
  2. Descripció d'activitats i centres amb obligació d'autoprotecció en Protecció Civil.
  3. Continguts mínims d'un PAU (Annex A).
  4. Guies del Consell de Seguretat Nuclear per a l'elaboració de plans d'emergència interior per a instal·lacions nuclears i radioactives.
  5. Instal·lacions i infraestructures: Carreteres, Túnels, Ports, Aeroports, Serveis Bàsics, Instal·lacions i Infraestructures: preses i embassaments.
  6. Criteris d'activació d'un PAU i coordinacios amb plans d'àmbit superior.
  7. Exemples d'activitats.
  8. Estructura organitzativa d'un PAU i actuacions en cas d'emergència.
 • Exercicis pràctics i projecte final.
 • Pràctiques d'elaboració de PAU.
 • Simulacre d'emergència.

_______________________________________________________________

Poden accedir a aquest curs per elaborar plans d'autoprotecció, personal tècnic que hagi superat un curs de formació bàsica de 140 hores. 


Proper Curs Bàsic per Elaborar Plans Autoprotecció

________________________________________________________________

Amb col·laboració de

Metodologia i avaluació

Metodologia

Teórico - pràctica.

Avaluació

Assistència mínima del 80% de les classes presencials, presentació i aprovació del projecte.

Equip docent

Miguel Arredonda Palacio-Valdés

Professor

Enginyer Tècnic en Telecomunicacions. Director de Seguretat. Tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció. Cap Territorial de seguretat i protecció a Catalunya de Telefónica 1998-2000.

Emilio Herrero Hernández

Professor

Arquitecte Tècnic. Director de seguretat. Tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció. Cap Territorial de seguretat i protecció a Catalunya de Telefónica entre 2001 i 2004.

Sebastià Jané i Arrufat

Professor

Arquitecte tècnic, enginyer d'edificació, Tècnic en prevenció de riscos Laborals.

Propers cursos