Cercar Error
Postgrau
Postgrau BIM Manager

Perquè assoleixis una visió global de la metodologia de treball col·laborativa BIM (Building Information Modeling).Amb l’objectius de poder aplicar la metodologia de treball col·laborativa BIM a tot el cicle de vida de l'edifici.Per conèixer els diferents programes que es poden utilitzar en la metodologia BIM (Revit, Navisworks, MEP, ...).

Detalls del Postgrau
Inici
27 d’octubre de 2023
Final
28 de setembre de 2024
Lloc
Cateb - Barcelona
Horari
Divendres, de 16 a 20 h i dissabtes, de 9.00 a 13.00 h
Modalitat
Videoconferència
Hores
262
Preu
5.460€
Preu col·legiats: 2.184€ · + Info

Tens dubtes?

Cateb Building School pot ajudar-te a triar la millor opció formativa.

Telèfon

932 40 20 60

Horari

De dilluns a dijous de 9:00h. a 17:00h. i divendres de 9:00h. a 14:30h

Continguts

Presentació

A qui va dirigit

Arquitectes Tècnics, Enginyers d'Edificació i professionals del sector de l'edificació que vulguin aprofundir en la metodologia de treball BIM (Building Information Modeling).

Motius per fer aquest postgrau

Adquirir coneixements BIM per desenvolupar projectes.

Conèixer els diferents programes que es poden utilitzar en la metodologia BIM.

Aprendre tècniques d’optimització de costos a través del disseny BIM aplicat a totes les fases del projecte.

El programa

 Mòdul 1 – Temes Generals

 • Presentació. El BIM Manager. Conceptes bàsics. El procés BIM dins el BEP
 • Què vol dir treballar amb BIM? BIM en casos reals. Problemàtica del BIM
 • Programari BIM (Allplan, AECOsim, Archicad)
 • Introducció als usos BIM
 • El Facility Management
 • Tancament del model, del BEP, conclusions i posada en comú

Pràctic Temes Generals

 • Presentació del projecte. L'estructura del projecte original. Condicionants
 • Estudi de projecte; importar i vincular
 • Informació del projecte; unitats del projecte; ubicació (coordenades)
 • Nivells; reixetes; topografia; moviment de terres
 • Dynamo

 

Mòdul 2 – Arquitectura

 • Revit Architecture Bàsic

Pràctic Arquitectura

 • Descriptiu arquitectura; Envolvent
 • Envolvent; coberta
 • Tancaments i divisòries
 • Fusteria i serralleria
 • Circulacions (escales, rampes i ascensors)
 • Paviments; falç sostres
 • Detalls constructius
 • Mobiliari
 • Urbanització

Punt de Control

 • Gestió i anàlisi dels models d'arquitectura i estructura
 • Gestió i anàlisi dels models d'arquitectura, estructura i urbanització. Mètriques


Mòdul 3 – Estructures

 • Revit Structure Bàsic

Pràctic Estructures

 • Fonamentació; estructura vertical
 • Estructura vertical; estructura horitzontal

 

Mòdul 4 – Gestió

 • Gestió Revit Architecture Bàsic
 • Intercanvi de dades; visualitzadors; gestió de la informació; IFC
 • Navisworks, gestió del model, interferències
 • Navisworks, extracció de dades
 • Eines de comunicació. El model federat (links)
 • Coordinació 3D (Tekla, Navis, Solibri, Live)
 • Eines BIM en la Direcció d'Execució de l'obra, control de qualitat de l'obra, as-built
 • Eines BIM en la Seguretat i Salut de l'obra

Pràctic Gestió

 • Gestió de les interferències amb Navisworks
 • Generació de documentació (vistes, plànols, filtres i plantilles); navegador de projecte
 • Fases
 • El BEP, redacció del document
 • Resolució d'incidències en el model global
 • La planificació de l'obra. Simulació de l'execució de l'obra
 • Anàlisi de l'eficiència energètica en el model BIM

Punt de Control

 • Gestió i anàlisi dels models estructurals. Mètriques


Mòdul 5 – Rehabilitació

 • Obtenció de dades; núvols de punts; estat actual i reformat
 • Fases i opcions de projecte


Mòdul 6 – Instal·lacions

 • Preparació del model per instal·lacions

Pràctic Instal·lacions

 • Instal·lacions de clima
 • Instal·lacions de fontaneria i sanejament
 • Instal·lacions d'electricitat, telecomunicacions i dades
 • Instal·lacions de protecció d'incendis
 • Generació de documentació (vistes, plànols, filtres i plantilles); navegador de projecte

Punt de Control

 • Gestió i anàlisi dels models d'arquitectura, estructura, urbanització i instal·lacions. Interferències. Mètriques

 

Mòdul 7 – Amidaments

 • Extracció d'amidaments del model. Mètriques

Pràctic Amidaments

 • Extracció d'amidaments del model. Mètriques

Metodologia i avaluació

Metodologia

El curs es realitzarà per videoconferència (zoom).


L’àrea de formació del CAATEEB imparteix formació certificada amb la ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat, aquesta és una de les millors garanties que podem oferir per aconseguir els objectius que ens proposem.


El contingut del programa formatiu està impartit per un claustre de professors que combinen la seva activitat professional amb la docència. Això ens permet actualitzar contínuament els continguts del programa en funció de les normatives del sector, de les necessitats de l’entorn laboral i mostrar als nostres alumnes la problemàtica diària d’aquesta especialitat.Aquesta metodologia permet a l’alumne potenciar les seves capacitats i desenvolupar els seus coneixements i habilitats.


El seguiment del curs es realitzarà a través del campus virtual del col·legi (www.campusapabcn.cat). Des del campus tindràs accés a la videoconferència, al material del curs, articles d'interès, notícies ... També podràs compartir amb companys i formadors, consultes o informacions a través dels fòrums amb les que ús pugueu enriquir professionalment.
Durant tot el curs tindràs el suport de la secretaria acadèmica per resoldre totes les teves consultes.

Avaluació

És condició necessària per a superar el curs, l'assistència a un 80% de les classes, i presentar i aprovar els casos pràctics que es vagin plantejant al llarg del postgrau.

Equip docent

Els professors són professionals en actiu que combinen la seva activitat professional amb la docència. Això ens permet actualitzar contínuament els continguts del programa.

Rafael Capdevila Becerra

Professor

Enginyer d’Edificació i Arquitecte Tècnic col·legiat. Team Leader Tècnics G3. Director acadèmic Postgrau BIM Manager. Project Leader European BIM Summit

Adelardo Domingo Ruiz

Professor

Arquitecte col·legiat. Especialista en integració d’energia renovables als edificis. Col·laborador en diferents despatxos d’arquitectura i enginyeria, dirigint projectes i la coordinació dels mateixos en BIM. Formador Autodesk Revit.

Maria Duran Sancho

Professor

Arquitecta. Des d'un inici ha combinat la seva tasca en projectes i obres de l'àmbit sanitari, educatiu, d'oficines i residencial, amb la de BIM Manager, coordinant i supervisant tots els projectes BIM i creant protocols i metodologies de treball.

Marcel Pallarès Gorgues

Professor

Graduat en Arquitectura i Edificació. Màster en BIG Data i Business Intelligence. Postgrau BIM Manager. Project Manager i BIM Manager a Tècnics G3.

Miquel Rodríguez Niedenführ

Professor

Enginyer de Camins, Canals i Ports. Postgrau en anàlisi estructural avançat. Professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Diego Vidoni

Professor

Arquitecte Tècnic col·legiat. Soci a Bimetric. Àmplia experiència com a BIM Manager i BIM Coordinator per a propietats, constructores i enginyeries. Expert en aplicació pràctica de Navisworks en gestió de projectes i execució d'obres.

Propers cursos