Cercar Error
Vull col·legiar-me
VULL COL·LEGIAR-ME
Formar part del col·legi, és formar part de la professió

Qui es pot col·legiar

Persones amb la titulació que les habilita per exercir l’Arquitectura Tècnica i amb domicili professional a Barcelona. També es poden col·legiar al Cateb, de forma voluntària, els arquitectes tècnics que estiguin col·legiats al col·legi del seu àmbit territorial, i que vulguin gaudir dels serveis del Cateb (doble col·legiació).

La incorporació en el Col·legi habilita per exercir a tot el territori de l’Estat, complint el requisit de visar el treball professional en el col·legi on s’ubiqui la finca objecte del treball o el lloc on es prestin els serveis.

Si no compleixes amb els requisits per ser col·legiat/da i vols valorar altres formes de participació en el Col·legi, consulta l’apartat “Com formar part del Col·legi”.

Què implica formar part del Col·legi

Evitar l’intrusisme professional

Per la seva transcendència social i econòmica, és legalment imprescindible estar col·legiat per poder exercir la professió, independentment de la forma d’exercir que s’hagi escollit, la funció professional i de si es requereix o no visar. Només els professionals col·legiats formen part dels llistats públics que acrediten la seva habilitació per exercir.

Gaudir d’un punt de trobada amb professionals com tu

Entraràs en contacte amb companys i companyes, amb els quals compartiràs experiències i inquietuds comunes, i ampliaràs el ventall d’oportunitats professionals.

Contribuir a desenvolupar la professió

Perquè la unió fa la força, formant part del Cateb podràs tenir una participació activa en el desenvolupament de la professió. Aportant idees per innovar-la, millorar-la i augmentar el seu prestigi.

Em vull inscriure al Cateb

Demana la teva inscripció al Col·legi en alguna de les diferents modalitats

Em vull inscriure

Quotes col·legials

 • A continuació us presentem les quotes col·legials que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2023
 • Col·legiat

  Exercent o no exercent

  Quota incorporació Quota anual
  0 € (bonificació del 100%) Primera opció:

  • 309 € (un sol pagament al gener)
  • 231,75 € si l’alta esdevé a l’abril
  • 154,50 € si l’alta esdevé al juliol

  Segona opció:

  • 79,5€ trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

  Col·legiat junior

  Titulats de 1r any

  Quota incorporació Quota anual
  0 € (bonificació del 100%)  

  0 € (bonificació del 100%)

   

  Titulats de 2n any

  Quota incorporació Quota anual
  0 € (bonificació del 100%) Primera opció:

  • 157€ (un sol pagament al gener)

  • 117,75 € si l’alta esdevé a l’abril

  • 78,50 € si l’alta esdevé al juliol

  Segona opció:

  • 40,50 € trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

  Titulats de 3r any

  Quota incorporació Quota anual
  0 € (bonificació del 100%) Primera opció:

  • 213 € (un sol pagament al gener)

  • 159,75 € si l’alta esdevé a l’abril

  • 106,50 € si l’alta esdevé al juliol

  Segona opció:

  • 55,50 € trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

  Titulats de 4t any

  Quota incorporació Quota anual
  0 € (bonificació del 100%) Primera opció:

  • 261 € (un sol pagament al gener)

  • 195,75 € si l’alta esdevé a l’abril

  • 130,50 € si l’alta esdevé al juliol

  Segona opció:

  • 67,75 € trimestral (gener, abril, juliol i octubre)

  Col·legiat sènior

  No exercent a partir de 65 anys

  Quota incorporació Quota anual
  0 € (Bonificació 100% sempre que es demostri la jubilació) 38 € en un sol pagament anual

  Exempció de la quota col·legial per incapatitat

  Estaran exempts de la quota col·legial, els col·legiats que tinguin reconeguda una de les següents incapacitats:

  • Incapacitat permanent total per a la professió habitual d’aparellador, arquitecte tècnic i enginyer d’edificació.
  • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol tipus de treball o gran invalidesa.
  • Prestació d’invalidesa de la Premaat.

  Aquestes situacions hauran de ser acreditades documentalment per part del col·legiat mitjançant documentació de la Seguretat Social o de la PREMAAT. En aquest casos, el col·legiat haurà de tenir la condició de no exercent i no podrà visar cap treball.

  La resta de casos d’incapacitat parcial pagaran la quota ordinària del col·legi.

Altres formes de participació al Cateb

Històries d’altres col·legiats

Testimonis

“Estar col·legiat és l’eina fonamental per ser els professionals de la construcció, els mestres d’obres que antigament custodiaven tot el saber sobre el procés constructiu. En el meu cas, m’ha permès obrir-me pas d’una manera més ferma en aquest món, on aportar professionalització reporta resultats òptims. Estar col·legiat és el segell de qualitat que ens potencia com a col·lectiu”

Arkaitz Galarza

Col·legiat 15197

“Amb els anys m’he anat adonant de la quantitat de serveis que el Col·legi ofereix als seus col·legiats i de la capacitat tècnica dels seus professionals, sempre disposats a ajudar. Per un tècnic que vol exercir la seva professió és del tot necessari estar col·legiat, per poder estar connectat amb la resta del col·lectiu i tenir a l’abast tots els serveis i eines que actualment el Col·legi ofereix”

Carles Farràs

Col·legiat 7773

“Estar col·legiat representa tenir una seguretat extra, ja que sé que si algun dia tinc alguna consulta d’àmbit legislatiu, de procediments o laboral, puc recórrer al Col·legi per intentar resoldre aquestes inquietuds. Per altra banda, la gran oferta educativa que tenen (i els descomptes que ofereixen per ser col·legiat) em permeten seguir formant-me per a poder créixer com a professional”

Guillem Escofet

Col·legiat 14875