Cercar Error
Vull col·legiar-me
VULL COL·LEGIAR-ME
Formar part del col·legi, és formar part de la professió

És imprescindible per exercir

Acredita la teva habilitació per exercir la professió

Accediràs a recursos i serveis exclusius

Creats específicament per facilitar-te l’exercici professional

Formaràs part del Club Cateb

Gaudiràs de múltiples avantatges i descomptes

Em vull col·legiar

Qui es pot col·legiar?

Titulats en arquitectura tècnica amb domicili professional a la província de Barcelona

Col·legiats en altres col·legis de l’arquitectura tècnica que vulguin la doble col·legiació

Societats professionals que tinguin per objecte exercir l’arquitectura tècnica

Altres maneres de formar part del Cateb

MÉS MOTIUS PER COL·LEGIAR-SE

Comptar amb un segell de qualitat i generar confiança a l’usuari

Estar col·legiat és la millor targeta de presentació davant del client i d’altres professionals, perquè actua com una acreditació que dona seguretat a aquells que requereixen dels nostres serveis professionals.

Utilitza el Logotip que el Cateb posa a la teva disposició per acreditar la teva condició de col·legiat/da.

Exercir de forma compromesa i responsable

La nostra professió està considerada d’interès públic, per tant el seu exercici implica l’observació de la normativa que la regula, els Estatuts col·legials i el seu Codi Deontològic.

Consulta el codi deontològic.

Evitar l’intrusisme professional

Per la seva transcendència social i econòmica, és legalment imprescindible estar col·legiat per poder exercir la professió, independentment de la forma d’exercir que s’hagi escollit, la funció professional i de si es requereix o no visar.

Només els professionals col·legiats formen part dels llistats públics que acrediten la seva habilitació per exercir. Consulta el directori públic de col·legiats.

Gaudir d’un punt de trobada amb professionals com tu

Entraràs en contacte amb companys i companyes, amb els quals compartiràs experiències i inquietuds comunes, i ampliaràs el ventall d’oportunitats professionals.

Contribuir a desenvolupar la professió

Perquè la unió fa la força, formant part del Cateb podràs tenir una participació activa en el desenvolupament de la professió. Aportant idees per innovar-la, millorar-la i augmentar el seu prestigi.

Créixer professionalment

El Col·legi ajuda a desenvolupar-te i mantenir-te al dia com a professional. Posa a la teva disposició diferents serveis i recursos que et seran de gran utilitat en el teu dia a dia com a arquitecte tècnic o arquitecta tècnica.

Consulta els serveis i recursos del Cateb

Disposar d’una Corredoria d’Assegurances pròpia especialitzada en el sector

Pots accedir a tots els serveis d’ASP Corredoria d’Assegurances, especialitzada i propera, amb assegurances professionals i personals, en condicions avantatjoses.

Coneix tots els serveis que t’ofereix la Corredoria del Col·legi

A més, tots els nous col·legiats i col·legiades podreu incorporar-vos a la pòlissa de vida del Cateb de forma gratuïta durant 1 any.

 

Accedir a la mutualitat de previsió social HNA

Mutualitat HNA-PREMAAT que serveix com a sistema alternatiu al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA) per als professionals de l’arquitectura tècnica.

Butlleta adhesió HNA

Formar part del Club Cateb

Formar part del Club Cateb et dona accés a multitud de descomptes, avantatges i condicions especials per a tu i la teva família i tracte preferent en empreses de tot el territori.

Accedir al Club Cateb

Consulta les quotes

CONSULTA ELS AVANTATGES SEGON EL TEU PERFIL

Maria Estintolat

Maria Estintolat

Estudiant

Vull veure els avantatges

Andreu Bim

Andreu Bim

Emprenedor

Vull veure els avantatges

Anna Bastida

Anna Bastida

Cap d’obra

Vull veure els avantatges

Manel Machembrado

Manel Machihembrado

Liberal

Vull veure els avantatges

Berta Envolupant

Berta Envolupant

Tècnica municipal

Vull veure els avantatges

Anna Malabar

David Ites

Assalariat

Vull veure els avantatges

Què em perdo si no em col·legio?

El número de col·legiat

És el teu segell d’identitat professional, i que acredita la teva experiència i antiguitat.

El logotip corporatiu

El logotip corporatiu acredita que formes part del registre públic de professionals. Sense la col·legiació no constes com a professional al registre públic, no pots demanar certificats oficials, ni ets arquitecte tècnic a efectes de currículum professional. Legalment no estàs exercint professionalment.

La xarxa professional

El Col·legi és un punt de trobada. Col·legiar-se significa estar en contacte amb la professió, ampliar el teu ventall d’oportunitats i créixer professionalment.

Majors possibilitats d’empleabilitat

Segons l’estudi de la professió, els arquitecte tècnics col·legiats tenen un nivell d’atur inferior al dels no col·legiats.

Saps que la col·legiació serveix per protegir la ciutadania?

Algunes professions tenen un impacte tan important en la vida dels ciutadans, que han de ser regulades, és el cas de l’Arquitectura Tècnica.

Històries de col·legiats

Micro Obert