Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell 14. Visa els 3 certificats d’eficiència energètica als expedients dels Fons Next Generation

Realitzar treballs, encara que no siguin d’obra, sense disposar de cobertura de responsabilitat civil pot posar en perill el teu patrimoni en cas de reclamació.

LA DADA

Segons els requeriments per a l’obtenció dels Fons Next Generation, cal elaborar 3 certificats d’eficiència energètica de l’edifici a rehabilitar energèticament: el de l’edifici existent, el de projecte i el de l’obra acabada.

RECORDA

  • La idoneïtat obtinguda amb la sol·licitud Next Generation és el tràmit per començar el procés per demanar la subvenció, però no t’ofereix les garanties del visat.
  • Si vises aquests treballs per l’Oficina Virtual de visats, obtindràs cobertura d’assegurança de responsabilitat civil amb la pòlissa col·lectiva del Cateb, durant tot el període de responsabilitat d’aquests treballs. 

L’AVÍS

Realitzar treballs, encara que no siguin d’obra, sense disposar de cobertura de responsabilitat civil pot posar en perill el teu patrimoni en cas de reclamació.

LA SOLUCIÓ

Visa els 3 CEE necessaris per a la rehabilitació energètica dels teus encàrrecs per tenir-los coberts amb totes les garanties del visat. Els hauràs d’incloure a l’expedient d’idoneïtat Next Generation.

PUBLICITAT