Cercar Error
Vull col·legiar-me
Tràmits
Visat de treballs professionals
Què necessites saber per visar ?
Què necessites saber per visar ?

Què és i per què visar?

El visat és un sistema de validació documental que certifica que el treball del tècnic es realitza amb professionalitat, competència i responsabilitat davant del contractant i l’Administració.

Garantia per al professional tècnic de la construcció

El visat valida les teves competències d’acord amb la LOE i certifica la teva identitat, titulació, habilitació legal i professional

Garantia per a l’obra i els seus usuaris finals

El visat verifica que s’elaboren els documents tècnics requerits per la normativa vigent

Garantia de cobertura de responsabilitats professionals

El visat demostra que disposes de pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil

Garantia per l’Administració i altres entitats

El visat garanteix que la documentació presentada a autoritzacions administratives s’ajusta als protocols regulats i/o acordats amb les administracions

Garanteix la cobertura de responsabilitat civil

Recorda que com a valor afegit al Visat de qualsevol treball professional el Cateb farà el tràmit de comunicació del risc a la companyia d’assegurances,  en el cas que disposis d’assegurança individual a través de la Corredoria del Cateb.

Si no disposes d’assegurança individual quan t’encarreguen qualsevol treball, exceptuant obra i seguretat, pots cobrir la teva responsabilitat amb l’assegurança col·lectiva del Cateb.

Més informació

Delimita la teva responsabilitat civil

És molt important que comuniquis la finalització de les teves obres mitjançant el certificat final de obra, o bé la no realització de les mateixes mitjançant el tràmit de renúncia, per així delimitar la teva responsabilitat civil i acotar la responsabilitat d’obra viva en cas de renúncia.

Validar el certificat de final d’obra o la renúncia et permet donar fe de data certa davant del client i davant de tercers (administració pública, companyies d’assegurances…), de la data de finalització de les obres o de la teva renúncia a la intervenció professional en aquestes obres.

Més informació