Cercar Error
Els estatuts
La nostra norma bàsica
Consulta els Estatuts del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona

En el DOGC del 5 d’agost, s’ha publicat la Resolució de la Generalitat JUS/2449/2022, que declara adequada a la legalitat la modificació dels Estatuts del Col·legi aprovada per l’Assemblea General extraordinària de col·legiats i col·legiades del 9 de juny de 2022.

La novetat més destacada dels nous Estatuts és el canvi de nom del Col·legi: Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, per donar visibilitat a la professió, reforçar la marca de la Institució i respectar el principi d’igualtat de gènere, i en compliment de la jurisprudència sobre el terme “enginyer d’edificació” i els requeriments de la Generalitat.

A més, s’han adaptat els Estatuts a la legislació vigent, i s’ha continuat avançant en la modernització, agilitació, simplificació, eficiència i digitalització col·legial (per exemple, regulant les eleccions electròniques).

Text refós dels Estatuts vigents del Col·legi

Estatuts del Col·legi

Aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades del 16 de setembre de 2008 i publicats al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el dia 5 de febrer de 2009.

Modificació parcial dels Estatus del Col·legi​

Aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de col·legiats i col·legiades del 9 de juny de 2022 i publicats al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) el dia 5 d’agost de 2022​.