Cercar Error
Vull col·legiar-me
Codi deontològic
El bon exercici de la professió
L’arquitectura técnica, una professió responsable que procura l’excel·lència professional en benefici de la societat

El Codi regula les normes deontològiques relatives a l’exercici professional i al règim disciplinari comunes a la professió.

Com a compendi de recomanacions de bones pràctiques per al bon exercici, el seu objectiu és el de promoure l’excel·lència, la qualitat, l’ètica, l’honestedat i la responsabilitat en l’actuació professional, vetllant pels drets dels destinataris dels serveis professionals i de la societat en general, i per la dignitat i el prestigi de la professió.

És imprescindible que els professionals de l’arquitectura tècnica i les societats professionals que exerceixen la professió a Catalunya coneguin aquest Codi deontològic.

Impulsat pel Consell de Col·legis de Catalunya de l’Arquitectura Tècnica, el Codi deontològic defineix les conductes professionals recomanables per al bon exercici de la professió.

Codi deontològic i de bones pràctiques dels professionals de l’arquitectura tècnica a Catalunya

Código deontológico y de buenas prácticas de los profesionales de la arquitectura técnica en Catalunya