Cercar Error
Si vols canviar el món, comença per casa teva
Rehabilita
La importància de la rehabilitació en el benestar personal i col·lectiu

Un projecte col·lectiu, liderat pel Cateb, que agrupa tot el sector

Amb més de 10 anys d’història

Activitats adreçades a professionals i a la ciutadania

Una cita dirigida als professionals, a tots els agents del sector i al ciutadà

REhabilita és una iniciativa col·lectiva impulsada i promoguda pel Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), i que compta amb un Comitè Estratègic format per l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i representants de tot el sector (col·legis professionals, gremis i associacions, entre d’altres).

Des de la seva primera edició el 2014 REhabilita s’ha consolidat com la cita anual amb la rehabilitació de tot el sector de la construcció i ha perseguit un triple objectiu:

  • Sensibilitzar la ciutadania envers la rehabilitació
  • Transferir coneixement als professionals
  • Transformar el sector

 

 

Rehabilitar no consisteix només en mantenir i conservar adequadament el nostre teixit urbà i arquitectònic, sinó que permet millorar l’eficiència i la qualitat de vida dels ciutadans i regenerar la imatge, la convivència i la cohesió social dels barris, de pobles i ciutats, facilitant la generació de llocs de treball de proximitat i l’accés a un habitatge digne, els grans reptes que té el nostre país per als propers anys.

Rehabilita té lloc anualment a la tardor i el seu objectiu és fer de la rehabilitació i el manteniment un nou sector d’activitat adreçat a la millora de l’entorn urbà i de la qualitat de vida de tots els ciutadans. Es tracta d’una setmana de jornades i activitats diverses adreçades a professionals, als agents del sector i a les diferents administracions.