Cercar Error
Pràctica professional

‘ECATECNIA’, la nova marca del Cateb com a ECA en l’àmbit de la prevenció i seguretat d’incendis

El Cateb es converteix en entitat de control d'incendis habilitada per Bombers de la Generalitat. Els serveis que oferirà el Col·legi per a la tramitació d’aquests tipus de treballs s’englobaran dins de la nova marca 'ECATECNIA'

El Cateb ha aconseguit l’habilitació com a Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) autoritzada en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives per part de Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) de la Generalitat de Catalunya. El Col·legi consta en el número 13 del registre d’entitats col·laboradores de la DGPEIS.

Aquesta fita ha estat possible després d’un període de més d’un any on el Col·legi ha treballat per habilitar la mateixa institució com a Entitat de Control d’Incendis (ECI) i per formar i certificar part dels seus tècnics per a poder realitzar aquestes funcions.

Els serveis que oferirà el Col·legi per a la tramitació d’aquests tipus de treballs s’englobaran dins de la nova marca ‘ECATECNIA’. Amb aquesta acció el Col·legi obre una nova línia de negoci dirigida a despatxos d’arquitectes i arquitectes tècnics, enginyeries i grans cadenes amb equip d’enginyers propis.

Cal recordar que, des del 2014, el Cateb és entitat col·laboradora de l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització dels informes d’idoneïtat tècnica. L’experiència de tots aquests anys permet afrontar amb garanties aquest nou repte centrat en la prevenció d’incendis.

Quins serveis s’ofereixen?

Els serveis que oferirà ‘ECATECNIA’ com a Entitat de Control d’Incendis (ECI), són els següents:

  • ACTE DE COMPROVACIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS D’ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. ÀMBIT DE LA GENERALITAT:

Quan d’acord amb la Llei 3/2010, disposis d’un informe previ de Bombers, des d’ECATECNIA podem fer la visita in situ per comprovar que l’activitat s’ajusta al projecte aprovat per SPEIS i es compleix amb la normativa d’aplicació. Quan tot sigui correcte, obtindràs l’acte de comprovació favorable que enviarem a l’Administració.

  • ACTE DE COMPROVACIÓ EN MATÈRIA D’INCENDIS D’ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. ÀMBIT MUNICIPAL:

Quan l’Ajuntament et demani el control in situ en matèria d’incendis, des d’ECATECNIA podem fer la visita in situ per comprovar que l’activitat s’ajusta al projecte aprovat per l’Ajuntament i es compleix amb la normativa d’aplicació. Quan tot sigui correcte, aixecarem l’acta de control favorable que enviarem a l’Ajuntament.

  • CONTROL PREVENTIU EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS:

Si l’Ajuntament et demana que una ECI verifiqui que es compleix la normativa en incendis a nivell de projete, nosaltres et podem fer l’informe corresponent.

Altres serveis oferts en el marc de la prevenció d’incendis, els espectacles públics i les activitats recreatives per part del Cateb:

  • CONTROL INICIAL O PERIÒDIC EN MATÈRIA D’ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES:

Si has de fer la inspecció periòdica de l’activitat d’un bar, restaurant o qualsevol altre activitat reacreativa d’acord amb el Decret 112/2010 nosaltres ens podem encarregar de fer la visita de comprovació i aixecar les actes corresponents que enviarem a l’Ajuntament. Recorda que aquests controls periòdics s’han de fer cada quatre anys.

Com contractar els serveis?

Si vols contractar els serveis d’ECATECNIA per a la tramitació d’aquests tipus de treballs pots fer-ho per telèfon al 932 40 20 60 o bé per correu electrònic eca@cateb.cat. Les oficines estan ubicades a la seu central del Cateb a Barcelona. Estem treballant per tenir aviat una web específica per aquest projecte.

PUBLICITAT