Cercar Error
Construcció sostenible
Compromís mediambiental
El Cateb és el primer col·legi professional que implanta el sistema de gestió ambiental voluntari certificat segons la norma europea EMAS i la norma internacional ISO 14001

COMPROMÍS MEDIAMBIENTAL

 • De quina manera pot incidir una organització professional de l’àmbit de la construcció en l’activitat sectorial per fer-la més ecològica?
 • Quins impactes produeix l’activitat del Cateb (gestió i serveis) sobre l’entorn?

Per donar resposta a aquestes dues preguntes bàsiques, el Cateb, al llarg de la seva trajectòria, ha adquirit, formalitzat, desenvolupat i fet públic el seu compromís ambiental com a part integrant de la seva responsabilitat social corporativa. Aquest contundent posicionament mediambiental ha conduït l’entitat a treballar amb un objectiu doble:

 • Promoure la reducció de l’impacte de l’activitat constructiva i dels seus professionals sobre l’entorn.
 • Reduir l’impacte ambiental de la seva activitat com a organització dedicada a la gestió i als serveis professionals.

Aquest compromís es revisa i s’edita per primer cop l’any 2003.

Política ambiental

La nostra política ambiental es basa en els principis següents:

 • Oferir formació als col·legiats i altres professionals encaminada a minvar l’impacte ambiental que genera el procés constructiu.
 • Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos naturals (primeres matèries i energia), i reciclar o reutilitzar els materials sempre que sigui possible
 • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa mediambiental aplicable a les nostres activitats, i també amb tots aquells convenis i/o acords a què el Cateb s’aculli.
 • Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar els grups d’interès per donar-los a conèixer la política ambiental i establir amb ells relacions de cooperació.
 • Fomentar la comunicació de continguts ambientals entre els col·laboradors de l’organització.
 • Mantenir el lideratge en el sector i continuar esdevenint referents en el compromís sostenibilista.

Aquesta política es difon a tots els membres de l’equip i s’estableixen els mètodes oportuns per tal que tots ells l’entenguin, la implantin i la mantinguin.

Consultar política ambiental

Declaració ambiental

Amb l’EMAS, el Cateb formalitza i oficialitza el seu caràcter d’organització conscient de la seva potencialitat en l’estratègia del desenvolupament sostenible.

La Declaració ambiental és un document obligat pel sistema EMAS que té per objecte facilitar al públic i altres parts interessades informació ambiental sobre:

 • L’impacte i el comportament ambiental de l’organització
 • La millora del comportament en matèria de medi ambient en el marc de l’organització

La Declaració s’adopta per primer cop l’any 2003 i s’actualitza anualment amb les noves dades.

Consultar la declaració ambiental