Cercar Error
Vull col·legiar-me
Construcció sostenible
Compromís mediambiental
El Cateb és el primer col·legi professional que implanta els sistemes de gestió ambiental voluntaris certificats segons la norma europea EMAS i la norma internacional ISO 14001

 • De quina manera pot incidir una organització professional de l’àmbit de la construcció en l’activitat sectorial per fer-la més ecològica?
 • Quins impactes produeix l’activitat del Cateb (gestió i serveis) sobre l’entorn?

Per donar resposta a aquestes dues preguntes bàsiques, el Cateb, al llarg de la seva trajectòria, ha adquirit, formalitzat, desenvolupat i fet públic el seu compromís ambiental com a part integrant de la seva responsabilitat social corporativa. Aquest contundent posicionament mediambiental ha conduït l’entitat a treballar amb un objectiu doble:

 1. Promoure la reducció de l’impacte de l’activitat constructiva i dels seus professionals sobre l’entorn.
 2. Reduir l’impacte ambiental de la seva activitat com a organització dedicada a la gestió i als serveis professionals.

Aquest compromís es revisa i s’edita per primer cop l’any 2003.

Política ambiental

La política ambiental del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona es basa en els principis següents:

 • Oferir formació als col·legiats i altres professionals del sector encaminada a minvar l’impacte ambiental que genera el procés constructiu.
 • Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos naturals (primeres matèries i energia), i reciclar o reutilitzar els materials sempre que sigui possible per tal de reduir els residus que generem.
 • Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa mediambiental aplicable a les nostres activitats (tant en l’àmbit local, com autonòmic, estatal i europeu) i també amb tots aquells convenis i/o acords a què el Cateb s’aculli.
 • Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar els grups d’interès (col·legiats, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions…) per donar-los a conèixer la política ambiental i establir amb ells relacions de cooperació.
 • Fomentar la comunicació de continguts ambientals entre els col·laboradors de l’organització per tal de vetllar per l’assoliment de les fites ambientals i de formentar la participació i la implicació de l’equip humà.
 • Mantenir el lideratge en el sector i continuar esdevenint referents en el compromís sostenibilista.

Aquesta política es difon a tots els membres de l’equip i s’estableixen els mètodes oportuns per tal que tots ells l’entenguin, la implantin i la mantinguin.

Consultar política ambiental

L’entitat es compromet a vetllar per la revisió periòdica del seu contingut, a adaptar-lo a la naturalesa de les seves activitats i dels seus impactes mediambientals, així com a la seva estratègia general, tant a la seu central com a les delegacions territorials.

Declaració ambiental

Amb l’EMAS, el Cateb formalitza i oficialitza el seu caràcter d’organització conscient de la seva potencialitat en l’estratègia del desenvolupament sostenible.

La Declaració ambiental és un document obligat pel sistema EMAS que té per objecte facilitar al públic i altres parts interessades informació ambiental sobre:

 • L’impacte i el comportament ambiental de l’organització
 • La millora del comportament en matèria de medi ambient en el marc de l’organització

La Declaració s’adopta per primer cop l’any 2003 i s’actualitza anualment amb les noves dades.

Consultar Declaració 2022