Cercar Error
Serveis tècnics
L’aliat que et dóna suport
El teu aliat per al teu dia a dia professional, que t’ajuda i acompanya en la capacitació professional a través del coneixement tècnic. Compta amb un equip de professionals que treballen amb una visió d’ajudar, connectar, influenciar i inspirar la transformació.

Consultoria

Aquest és un servei per prestar atenció i acompanyament tècnic, certificació i representar la professió.

La seves funcions bàsiques són:

 • Aplegar i posar a l’abast la informació.
 • Desenvolupament i gestió d’eines i recursos per a l’exercici dels treballs professionals.
 • Atenció de consultes.
 • Generació de continguts i divulgació de la cultura tècnica.
 • Administració del servei de certificació de persones (ACP), de productes (DAPcons) i d’organitzacions (ISO14001 i segell EMAS).
 • Representació tècnica de la professió i defensa dels seus interessos.
 • Desenvolupament d’estudis del sector, la professió i de coneixement tecnològic.

Centre de Documentació

Aquest és un servei per ampliar el coneixement i explicar la professió. Les seves funcions bàsiques són:

 • Consulta i préstec del fons bibliogràfic del Cateb i els fons documentals externs: interbibliotecari, d’estudis de recerca, normatiu, jurisprudencial, etc.
 • Préstec i accés a eines i aplicacions informàtiques per a l’exercici professional.
 • Base de dades pròpia i actualitzada sobre legislació i reglamentació de la construcció.
 • Catàleg propi d’articles indexats i de divulgació, seleccionats segons les temàtiques de major interès.
 • Espai habilitat per a biblioteca i coworking.
 • Botiga tècnica del Cateb.
Preguntes freqüents sobre el servei

Unitat de cultura tècnica

Aquest és un servei per divulgar la cultura tècnica.  Les seves funcions bàsiques són les d’organitzar:

–  Esdeveniments d’àmbit tecnològic amb diferent formats:

 • Jornades
 • Tallers professionals
 • Dialegs
 • Presentacions
 • Visites
 • Exposicions, etc.

–  Espai educatiu

 • Tallers escolars

SERVEIS

Pensats per fer la teva feina àgilment

Tot allò que t’ajudarà en les teves tasques diàries

L’equip

els membres de l’equip