Cercar Error
Centre de Documentació i Biblioteca
Preguntes freqüents sobre el servei

Que som i que fem?

1.

Què és un Centre de Documentació?

Un centre de documentació és una unitat d’informació que reuneix, gestiona i difon la documentació d’una àrea del coneixement determinat o la produïda o generada per un organisme o institució a la qual es circumscriu. Sorgeix per a fer front a l’explosió documental, principalment de contingut cientificotècnic. Presenta similituds amb la biblioteca especialitzada i es caracteritza per aprofundir algunes de les seves funcions, especialment l’anàlisi documental de contingut, per a aconseguir una millor recuperació de la informació, utilitzant les noves tecnologies de la informació.

2.

Què és el Centre de Documentació del Cateb?

El Centre de Documentació del Cateb es va crear l’any 1989 i té com a objectiu difondre la informació documental, nacional i estrangera, així com impulsar i generar continguts propis o amb col·laboració de la consultoria tècnica del Cateb, com són:

  • Bases de dades de legislació, aplicacions informàtiques, APPS, aparells de mesura, proves de laboratori, etc…
  • Informes i estudis
  • Publicacions

3.

Què és una Biblioteca?

Una biblioteca és qualsevol conjunt organitzat de llibres, publicacions periòdiques, gravats, mapes, enregistraments sonors, documentació gràfica i altres materials bibliogràfics, manuscrits, impresos o reproduïts en qualsevol suport, que tingui per finalitat de reunir i conservar aquests documents i facilitar-ne l’ús a través dels mitjans tècnics i personals adequats per a la informació, la investigació, l’educació o el lleure. Això es troba recollit en la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.

4.

Què és la Biblioteca del Cateb?

La Biblioteca del Cateb es va crear l’any 1950, data en que tenim les primeres publicacions registrades en la biblioteca. Esta especialitzada amb fons relacionats amb la construcció, l’arquitectura, l’urbanisme. Els serveis que ofereix s’adrecen als arquitectes tècnics col.legiats, investigadors/es, estudiants universitaris, professorat i totes aquelles persones que puguin tenir un interès especial en la cultura tècnica. El catàleg de la Biblioteca Especialitzada del Cateb està disponible en aquesta web.

5.

Quines són les diferències entre un Centre de Documentació i una Biblioteca especialitzada ?

La principal diferencia entre un centre de documentació i una biblioteca especialitzada és què un centre de documentació genera o produeix documentació pròpia o en col·laboració d’un organisme o institució a la qual es circumscriu. A mes a més, el fons bibliogràfic també es diferent. En la biblioteca especialitzada es disposa principalment de llibres, revistes i diaris, mentre que en un centre de documentació es disposa de llibres i altres materials com a bases de dades, revistes científiques o publicacions periòdiques, en major proporció que les biblioteques especialitzades.
Unes altres diferencies són què:

  • la biblioteca especialitzada està formada principalment per materials físics, mentre que el centre de documentació està format principalment per materials electrònics.
  • En general, la informació continguda a la biblioteca especialitzada és perdurable en el temps, mentre que la informació continguda en el centre de documentació és més efímera.
  • La finalitat principal de la biblioteca especialitzada és la conservació dels materials, mentre que la finalitat principal del centre de documentació és la cerca i difusió de la informació.
  • La biblioteca especialitzada proporciona a l’usuari el/s document/s que necessita (per exemple, un llibre). El centre de documentació proporciona a l’usuari la informació que necessita directament (per exemple, el capítol d’un llibre o d’una revista).

En resum, la biblioteca especialitzada proporciona accés a la documentació / material i el centre de documentació proporciona accés a la informació.
Es pot dir que el tractament documental de la biblioteca especialitzada és més superficial (catalogació). El tractament documental del centre de documentació té més anàlisi i profunditat en els continguts.
La biblioteca especialitzada principalment adquireix materials, documentació i informació, mentre que el centre de documentació principalment elabora la documentació i informació. Encara que la biblioteca especialitzada també elabora documentació i el centre de documentació també adquireix documentació.
La biblioteca especialitzada produeix catàlegs i bibliografies. El centre de documentació, a més, produeix butlletins de notícies, índexs de cites, bases de dades documentals…
El professional de la biblioteca especialitzada (bibliotecari) presenta una actitud més estàtica davant les cerques d’informació per part dels usuaris. El professional del centre de documentació (documentalista) presenta una actitud més activa davant les cerques d’informació per part de l’usuari.
La biblioteca especialitzada té menys pressió institucional a l’hora de rendibilitzar els serveis que presten als seus usuaris. El centre de documentació té una necessitat real de rendibilitzar el servei i informació que proporcionen als usuaris.

6.

Què és un Coworking?

Un coworking és un entorn físic de treball flexible i compartit, on s’hi pot anar a treballar, convergint amb diferents professionals i on es crea un ecosistema amb un ambient col·laboratiu, que fomenta el networking i el suport mutu entre els seus membres, on es pot impulsar activitats o la innovació en algun negoci.

7.

Què és el Coworking en el Centre de Documentació del Cateb?

El Cateb ofereix la possibilitat d’accés a un entorn físic de treball compartit, on els col·legiats poden venir a treballar i on es crea un ecosistema amb un ambient col·laboratiu, que fomenta el networking i el suport mutu entre els seus membres. Aquest espai compta amb els mitjans físics i virtuals que permeten accedir als amplis recursos del Centre de Documentació i el suport de la consultoria tècnica del Cateb.
Les característiques de l’espai són:

  • Espai amb mobiliari ampli per a poder treballar amb punts de presa de corrent elèctric i connexió a Internet mitjançant wifi
  • Espai amb equips informàtics equipats amb les aplicacions informàtiques més utilitzades en l’arquitectura tècnica.

Horari: de dilluns a dijous de 9 h a 19 h i divendres de 9 h a 14 h.

L’accés és gratuït per a col·legiats, i altres professionals afiliats. Altres professionals també poden accedir al fons i instal·lacions adquirint una targeta d’accés.

Altres professionals: 200 €/mes

 

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de Centre de Documentació

Contactar