Cercar Error
QUÈ ÉS UN ARQUITECTE TÈCNIC?
L’expert en l’art de construir
Els arquitectes tècnics són professionals amb titulació acadèmica universitària que intervenen en totes les etapes del procés constructiu, és a dir, en tot el cicle de vida d’un edifici, des de la concepció fins a la demolició. Són els experts en tot el procés d’edificació.

Què fa un arquitecte tècnic ?

Com a professional multidisciplinari intervé en la major part dels processos que conformen la vida d’un edifici, considerant-hi els aspectes tecnològics, constructius, econòmics i de gestió.

La importància de la tècnica

La intervenció d’un tècnic professional assegura els controls necessaris que garanteixen la qualitat, seguretat i sostenibilitat de l’obra sencera. No només és important per la durabilitat d’un edifici. La seva intervenció és la garantia d’una millor qualitat de vida de les persones.

En què pot ajudar-te un arquitecte tècnic?

En la rehabilitació d’edificis per millorar el seu estat de conservació.

 • En millorar l’accessibilitat dels edificis i habitatges per fer-los més funcionals.
 • En millorar els edificis i fer-los més sostenibles mitjançant la seva renovació.
 • En millorar l’eficiència energètica dels edificis, mitjançant el canvi a energies renovables.
 • Fent la gestió integral del manteniment del teu edifici per reduir els costos de reparació com a tècnic de capçalera.
 • Donar suport als administradors de finques amb la gestió de les incidències.
 • En dirigir i fer la reforma integral del teu habitatge o l’interiorisme.
 • En la redacció de projectes, en les fases de preparació, planificació i direcció, tràmits administratius i gestió d’ajudes i subvencions.
 • En la construcció d’un edifici com a director d’execució d’obra.
 • Com a coordinador de seguretat i salut o fent el control de qualitat.
 • En la retirada d’amiant en els edificis o en la gestió de residus.
 • En l’enderrocament d’un edifici de forma global o parcial.

Una professió que ve de lluny

Els arquitectes tècnics, també coneguts abans com a aparelladors, són els professionals hereus dels antics Mestres d’obra de l’època medieval. És un dels gremis professionals amb més història. A Catalunya l’origen del gremi es remunta al temps de la construcció de les grans catedrals gòtiques. A mitjans de segle XX es van constituir com a col·legi professional.

La seguretat de comptar amb un arquitecte tècnic col·legiat

Tenir el suport d’un arquitecte tècnic col·legiat a l‘obra és garantia de tranquil·litat. És un professional que té el suport del Col·legi que en certifica la identitat, titulació i habilitat legal per exercir la professió, i és un aval de qualitat.

Els diferents actors que intervenen en el procés d’edificació

Qui és qui en el cicle de vida de l’edifici?

 • Arquitectes tècnics: Intervenen en el procés d’edificació principalment en la construcció i gestió.
 • Arquitectes: Intervenen en el procés d’edificació principalment en la concepció i projecte.
 • Enginyers: : Intervenen en el procés d’edificació i la seva especialitat són les instal·lacions i infraestructures.
 • Constructors: Assumeixen l’execució d’una obra d’edificació. O una part de l’obra. Posen els mitjans humans i materials per dur-la a terme.
 • Promotors: Impulsen o financen les obres d’edificació. Pot ser per a ells mateixos o per a la venda.
 • Operaris: Executen les obres d’edificiació seguint les directrius dels arquitectes tècnics o arquitectes.
Consulta la infografia

L’arquitecte tècnic de capçalera

L’arquitecte tècnic de capçalera és la figura professional dins de l’àmbit de l’Arquitectura Tècnica més propera al ciutadà. És el teu tècnic de confiança, que actua com a metge de l’edifici. T’informa, orienta i soluciona sobre qualsevol tema relacionat amb el manteniment, rehabilitació i millora del teu edifici o habitatge.

Informa’t