Cercar Error
Vull col·legiar-me
QUÈ ÉS UN ARQUITECTE TÈCNIC
L’expert en l’art de construir
Els arquitectes tècnics són professionals amb titulació acadèmica universitària que intervenen en totes les etapes del procés constructiu, és a dir, en tot el cicle de vida d’un edifici, des de la concepció fins a la demolició. Són els experts en tot el procés d’edificació.

Què fa un arquitecte tècnic

Com a professional multidisciplinari intervé en la major part dels processos que conformen la vida d’un edifici, considerant-hi els aspectes tecnològics, constructius, econòmics i de gestió.

La importància de la tècnica

La intervenció d’un tècnic professional assegura els controls necessaris que garanteixen la qualitat, seguretat i sostenibilitat de l’obra sencera. No només és important per la durabilitat d’un edifici. La seva intervenció és la garantia d’una millor qualitat de vida de les persones.

En què pot ajudar-te un arquitecte tècnic

Com a veritable expert en la totalitat del cicle de l’edificació et pot ajudar en un munt de coses. Pot intervenir tant en obres grans com petites, individualment o formant part d’un equip i fer-ho de forma global o com a especialista en algun dels molts àmbits del sector de l’edificació. Per exemple:

  • En la rehabilitació d’un edifici segons els nous criteris de sostenibilitat i estalvi energètic.
  • Ajudant els administradors de finques o comunitats de propietaris en qualsevol de les incidències que poden donar-se al llarg de la vida d’un edifici.
  • En la redacció d’un projecte immobiliari en les fases de preparació i planificació.
  • En la construcció d’un edifici a partir d’un projecte, com a director d’execució o en la direcció de l’obra.
  • Com a coordinador de seguretat i salut o fent el control de qualitat.
  • En dirigir i fer la reforma integral del teu habitatge o l’interiorisme.
  • En l’enderrocament d’un edifici o alguna part en la qual hi pugui haver residus que s’han de gestionar…

Una professió que ve de lluny

Els arquitectes tècnics, també coneguts abans com a aparelladors, són els professionals hereus dels antics Mestres d’obra de l’època medieval. És un dels gremis professionals amb més història. A Catalunya l’origen del gremi es remunta al temps de la construcció de les grans catedrals gòtiques. A mitjans de segle XX es van constituir com a col·legi professional.

La seguretat de comptar amb un arquitecte tècnic col·legiat

Tenir el suport d’un arquitecte tècnic col·legiat a l‘obra és garantia de tranquil·litat. És un professional que té el suport del Col·legi que en certifica la identitat, titulació i habilitat legal per exercir la professió, i és un aval de qualitat.

Qui és qui en el cicle de vida de l’edifici

Els diferents actors que intervenen en el procés d’edificació

Coneix tots els actors que hi intervenen

L’arquitecte tècnic de capçalera

L’arquitecte tècnic de capçalera és la figura professional dins de l’àmbit de l’Arquitectura Tècnica més propera al ciutadà. És el teu tècnic de confiança, que actua com a metge de l’edifici. T’informa, orienta i soluciona sobre qualsevol tema relacionat amb el manteniment, rehabilitació i millora del teu edifici o habitatge.

Informa’t