Cercar Error
Tècnics municipals
Serveis tècnics especialitzats per a tècnics municipals
Tots els serveis
Tots els serveis

Auditoria de projectes

Fitxes per auditar qualsevol projecte d’edificació en el que es comprova el grau de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.

Accedeix al llistat de fitxes

Legislació i reglamentació obligatòria

En aquest apartat pots trobar la legislació i reglamentació actualitzada, que pots fer servir per a la verificació de qualsevol projecte o intervenció que es realitzi en el teu  municipi, tan a nivell estatal com autonòmic.

A l’hora d’accedir, cal asssenyalar quina legislació i reglamentació es vol consultar i automàticament sortirà un llistat amb la legislació aplicable.

Accedeix al servei

Jurisprudència

El Cateb disposa d’una base de dades de VLEX de consulta sobre resolucions i jurisprudència.

Aquest servei permet consultar sentències en les quals els tribunals han resolt a favor o en contra de l’administració. Aquestes sentències poden exposar casuístiques similars a les que es troben les administracions públiques i els tècnics municipals.

Contacta amb l’equip

Criteris interpretatius de legislació i normativa

Servei d’assessorament i d’interpretació dels criteris tècnics establerts en les diverses taules interpretatives, que formades per tècnics experts dels diferents col·legis professionals, així com l’administració, ja sigui municipal com autonòmica.

Les taules que es poden consultar, on el Cateb hi té representació són la TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya), TINSCI (Taula per a la interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis), TID-PAU (Taula d’Interpretació i Desplegament dels Plans d’Autoprotecció), Taula d’habitabilitat i TC-IE (Taula d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió).

Accedeix al servei

Preguntes freqüents per àrees temàtiques

Servei de preguntes freqüents amb el qual es resolen dubtes concrets a l’hora de la revisió o verificació d’informes o projectes, com per exemple preguntes sobre l’habitabilitat, codi estructural, canvis d’ús, etc.

Les diferents consultes s’estructuren i s’agrupen per diferents àrees temàtiques que inclouen tots els àmbits d’interès.

 

 

Accedeix al servei

Seguretat i Salut

Aquest servei inclou un apartat de preguntes freqüents sobre l’aplicació de la seguretat i salut en les obres de construcció, com per exemple la coordinació de seguretat i salut o el llibre d’incidències, entre d’altres.

En cas d’accident es disposa d’un servei d’assessorament, on s’acompanya el tècnic en tot el procés (en aquest servei també intervenen la Corredoria d’Assegurances i els Serveis jurídics del Cateb).