Cercar Error
Eines per treballs
DISCIPLINA URBANÍSTICA
Auditoria de projecte (CTE)

Fitxes per auditar un projecte d’edificació, en la que es comprova el grau de compliment del Codi Tècnic de l’Edificació.
Servei exclusiu per col·legiats
Continguts

Seguretat en cas d’incendi

Es mostren 1 resultats

Document bàsic SI

L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat en cas d’incendi” consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris d’un edifici sofreixin danys derivats d’un incendi d’origen accidental, a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.

Estalvi d’energia

Es mostren 1 resultats

Document bàsic HE

L’objectiu del requisit bàsic “Estalvi d’energia” consisteix a aconseguir un ús racional de l’energia necessària per a la utilització dels edificis, reduint a límits sostenibles el seu consum i aconseguir, així mateix, que una part d’aquest consum procedeixi de fonts d’energia renovable, a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.

Protecció davant del soroll

Es mostren 1 resultats

Document bàsic HR

L’objectiu del requisit bàsic “Protecció front el soroll” consisteix a limitar, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll pugui produir als usuaris a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.

Salubritat

Es mostren 1 resultats

Document bàsic HS

L’objectiu del requisit bàsic “Higiene, salut i protecció del medi ambient”, tractat d’ara endavant sota el terme salubritat, consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris, dins dels edificis i en condicions normals d’utilització, pateixin molèsties o malalties, així com el risc que els edificis es deteriorin i que deteriorin el medi ambient en el seu entorn immediat, a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.

Seguretat d’ús i accessibilitat

Es mostren 1 resultats

Document bàsic SUA

L’objectiu del requisit bàsic “Seguretat d’utilització i accessibilitat” consisteix a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris sofreixin danys immediats en l’ús previst dels edificis, a conseqüència de les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment, així com a facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent i segura dels mateixos a les persones amb discapacitat.

No trobes el que estaves buscant? Tens algun suggeriment ?

Demana’ns ajuda o fes-nos arribar els teus comentaris al servei de consultoria tècnica a través del canal de consultes de l’Oficina Virtual

Contactar