Cercar Error
Vull col·legiar-me
Tràmits
Informe d’Idoneïtat Tècnica a l’Ajuntament de Barcelona
Per a la seva sol·licitud
Per a la seva sol·licitud

Què és l’ITT o Informe d’Idoneïtat Tècnica

 

El 25 de febrer de 2011, el Plenari del Consell municipal aprova l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO).

Aquesta Ordenança té com un dels seus objectius la millora i la simplificació dels procediments i com a mitjà, preveu l’emissió d’un Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) per tal de garantir que el projecte i la documentació tècnica corresponents als règims de llicencia d’obres i de comunicació compleixen amb els requisits d’idoneïtat documental, suficiència i adequació normativa.

Amb aquest objectiu, també preveu un regim de col·laboració per a l’exercici de les funcions de verificació i control que l’Ajuntament pot encomanar a entitats col·laboradores. Des del passat 24 de febrer de 2014, el Cateb està habilitat com a ECA de l’Ajuntament de Barcelona per emetre Informes d’Idoneïtat Tècnica i consta inscrita amb el número 4 en el registre d’ Entitats Col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres, en la modalitat A, segons el Decret d’Alcaldia del dia 27 de desembre del 2013, publicat al BOPB del 31/12/2013.

En compliment de l’article 8 de la Ordenança l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO), l’Ajuntament pot encomanar l’exercici de les funcions de verificació i control a les entitats col·laboradores habilitades en la modalitat A i que són les següents:

  1. Verificar els requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la documentació corresponents a la llicencia o comunicació, exigits per la normativa aplicable i els annexos de la ordenança.
  2. Acreditar que els projectes i la documentació tècnica compleixen les previsions de la normativa aplicable, d’acord amb el que preveu l’article 15 de la ORPIMO.

Amb aquest procediment, el sol·licitant o titular de la llicència ha d’encarregar l’Informe d’Idoneïtat Tècnica a una entitat habilitada i aportar-ho a l’Ajuntament en el procés de sol·licitud del permís d’obres.

Per què tramitar l’Informe amb el Cateb

Revisió d’expedients en 2 dies laborables

Rebràs un correu electrònic del tècnic verificador assignat al teu expedient, amb qui tindràs línia directa en tot el procés i que t’informarà en tot moment de la situació del teu expedient.

Visat/Registre i Informe d’Idoneïtat (IIT) en un tràmit

Juntament amb la sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) també pots tramitar el visat/registre de la teva documentació, i si s’escau, fer la comunicació a la Companyia d’Assegurances. No cal perdre el temps en realitzar els 3 tràmits per separat, ho gestionem en un únic tràmit a través de l’Oficina Virtual del Cateb.

Facilitat per el pagament diferit amb el client

Oferim una via de pagament diferit del IIT, que permet que el Promotor o Comunitat de propietaris pugui pagar a través de Caixer automàtic o línia oberta de CaixaBank, i disposa de 30 dies per fer el pagament.

Seguiment transparent de l’estat del tràmit

El torn de tràmits és transparent a través del web, el que et permet veure en qualsevol moment en quin punt de la cua virtual està el teu expedient.

Amb consultoria de e-projectes

Disposem d’un equip tècnic especialitzat que t’assessorarà en l’execució del e-projecte abans de la verificació de la Idoneïtat Tècnica (IIT), i també, en el procés de sol·licitud de la e-Llicència a l’Ajuntament.

Formació i eines de suport al teu abast

Cursos de informació de com elaborar els e-projectes i tramitar les e-llicències en el portal de e-Obres. Documents guia, i criteris d’aplicació de normativa, recomanacions per evitar les incidències més habituals i preguntes-resposta, entre d’altres.

Servei de creació dels PDF’s per l’expedient

Si ens aportes els fitxers que composen el projecte i els annexes a l’expedient, et preparem els PDF’s amb estructura de marcadors segons el que demani la consulta prèvia, per obtenir l’informe d’Idoneïtat.

Documents i Recursos per fer el tràmit

Consultar recursos