Cercar Error
Tràmits
Informe d’Idoneïtat Tècnica a l’Ajuntament de Barcelona
Per a la seva sol·licitud
Per a la seva sol·licitud

Què és l’ITT o Informe d’Idoneïtat Tècnica?

El 25 de febrer de 2011, el Plenari del Consell municipal aprova l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres (ORPIMO).

Aquesta Ordenança té com un dels seus objectius la millora i la simplificació dels procediments i com a mitjà, preveu l’emissió d’un Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) per tal de garantir que el projecte i la documentació tècnica corresponents als règims de llicencia d’obres i de comunicació compleixen amb els requisits d’idoneïtat documental, suficiència i adequació normativa.

Amb aquest objectiu, també preveu un regim de col·laboració per a l’exercici de les funcions de verificació i control que l’Ajuntament pot encomanar a entitats col·laboradores. Des del 24 de febrer de 2014, el Cateb està habilitat com a ECA de l’Ajuntament de Barcelona per emetre Informes d’Idoneïtat Tècnica i consta inscrita amb el número 4 en el registre d’ Entitats Col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació i el control urbanístic de les obres, en la modalitat A, segons el Decret d’Alcaldia del dia 27 de desembre del 2013, publicat al BOPB del 31/12/2013.

Per què tramitar l’Informe amb el Cateb?

Revisió d’expedients en 2 dies laborables

Rebràs un correu electrònic del tècnic verificador assignat al teu expedient, amb qui tindràs línia directa en tot el procés i que t’informarà en tot moment de la situació del teu expedient.

Visat/Registre i Informe d’Idoneïtat (IIT) en un tràmit

Juntament amb la sol·licitud de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) també pots tramitar el visat/registre de la teva documentació, i si s’escau, fer la comunicació a la companyia d’assegurances. No cal perdre el temps en realitzar els 3 tràmits per separat, ho gestionem en un únic tràmit a través de l’Oficina Virtual del Cateb.

Facilitat per el pagament diferit amb el client

Oferim una via de pagament diferit del IIT, que permet que el promotor o comunitat de propietaris pugui pagar a través de caixer automàtic o línia oberta de CaixaBank, i disposa de 30 dies per fer el pagament.

Torn de tràmits pendents

Consulta la situació dels teu tràmits digitals pendents, per saber l’estat en que es troba.

Amb consultoria de e-projectes

Disposem d’un equip tècnic especialitzat que t’assessorarà en l’execució del e-projecte abans de la verificació de la Idoneïtat Tècnica (IIT), i també, en el procés de sol·licitud de la e-Llicència a l’Ajuntament.

Servei de creació dels PDF’s per l’expedient

Si ens aportes els fitxers que composen el projecte i els annexes a l’expedient, et preparem els PDF’s amb estructura de marcadors segons el que demani la consulta prèvia, per obtenir l’informe d’Idoneïtat.

Contacta amb nosaltres

Et facilitem diverses vies per contactar i agilitzar el procés de consulta

Oficina virtual

Oficina virtual

RECEPCIÓ DE CONSULTES LES 24H

Les consultes poden ser realitzades pel col·legiat en qualsevol moment i, segons la temàtica plantejada són contestades pel consultor més adient. La resposta es programada per ordre d’arribada i, prioritzant aquest canal de consulta, es atesa dins de l’horari d’atenció, amb un termini màxim de resposta que normalment no supera les 24 h

OPCIÓ RECOMANADA

Correu electrònic

Correu electrònic

ESCRIU-NOS

Les consultes rebudes es responen per ordre d’arribada normalment en un màxim de 24h.

Visats, tramitacions i Centre d’atenció telefònica

Visats, tramitacions i Centre d’atenció telefònica

HORARI D’ATENCIÓ

Matins: de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores
Tardes: de dilluns a dijous de 15 a 17 hores
Divendres, de 9 a 14.30 hores

Telefon: 932 40 20 60