Cercar Error
Vull col·legiar-me
Idoneïtat tècnica Pràctica professional idoneïtat tècnica normativa aplicable

Justificació del planejament aplicable als projectes e-llicències de Barcelona

L’ajuntament de Barcelona demana que es justifiqui el planejament aplicable en els projectes e-llicències segons la seva adreça. A continuació t’expliquem què cal incloure per donar-ne compliment

L’ajuntament de Barcelona ha inclòs nous requeriments en la tramitació dels Informes d’Idoneïtat Tècnica i demana que es justifiqui de forma explícita la normativa del planejament aplicable en els projectes e-llicències segons la seva adreça.

Aquesta justificació s’ha d’incloure a l’apartat “MN1 Planejament aplicable a l’emplaçament” i en ell caldrà incloure sempre la comprovació dels planejaments que apliquen a l’adreça de les obres, adjuntant la seva justificació (22@, Plans Especials, MPGM de Gràcia, etc).

Per tal de comprovar la normativa dels diferents planejaments que apliquen a la parcel·la objecte de les obres, s’haurà de realitzar la consulta al Portal d’Informació Urbanística (PIU), que es pot trobar al següent enllaç

En la consulta que es faci en el Portal d’Informació Urbanística s’haurà d’informar  l’adreça de la finca dins l’apartat “Àmbits de Planejament

En la verificació i control del projecte que fa el Cateb per tal d’obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, es comprovarà l’existència i justificació d’aquest apartat en el projecte, d’acord al planejament que li sigui aplicable. 

Per a més informació, posa’t en contacte amb el Cateb.

Trobareu aquesta i altres preguntes freqüents en l’apartat de Notícies del Cateb

PUBLICITAT