Cercar Error

Notícies

idoneïtat tècnica

Idoneïtat tècnica

Nou requisit per als comunicats d’obres de Barcelona

A partir del 8 de març, l’Ajuntament de Barcelona demanarà a les Entitats Col·laboradores de l’Administració (ECA) més dades tècniques com a conseqüència d’unes millores que han realitzat a la seva plataforma de descàrrega d’expedients

Escrit per Eva Molins

Més informació
Idoneïtat tècnica

Modificació dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic de Barcelona

Aprovació inicial de la modificació puntual dels Plans especials de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat.

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

Mitjans auxiliars vinculats a llicència d’obra major a Barcelona

Tipus de tramitació que han de tenir els mitjans auxiliars vinculats a llicència d’obra major a Barcelona

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

Com calcular la densitat d’habitatges en cas de creació de nou habitatge en edificis existents

En cas de creació de nou habitatge en edifici existent s’haurà de tenir en compte el nombre màxim d’habitatges que pot haver-hi en aquest edifici. Tot seguit us expliquem com calcular-ho i altres aspectes a considerar:

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

Justificació del planejament aplicable als projectes e-llicències de Barcelona

L’ajuntament de Barcelona demana que es justifiqui el planejament aplicable en els projectes e-llicències segons la seva adreça. A continuació t’expliquem què cal incloure per donar-ne compliment

Escrit per mleal

Més informació

Coneixes l’Informatiu?

La revista trimestral del Cateb que t’informa de l’actualitat professional i tècnica

Vull subscriure-m'hi
Idoneïtat tècnica

Resol els teus dubtes referents al visat a través del canal de consultes de l’oficina virtual

El servei de validació disposem del canal de consultes per tal que pugueu realitzar qualsevol pregunta relacionada amb el tràmit del visat així com d’idoneïtat.

Escrit per rroldan

Més informació
Visats

Cal disposar del Llibre d’incidències diligenciat en totes les obres de construcció en les que sigui d’aplicació el RD 1627/97

El llibre d’incidències és un document que hi ha d’haver a tota obra, reconegut pel Real Decret 1627/97 com a únic mitjà per dur a terme el control i seguiment del pla de seguretat i salut.

Escrit per rroldan

Més informació
Idoneïtat tècnica

Prorrogar un permís d’obres a l’Ajuntament Barcelona

Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que s’exhaureixi el termini d’execució de les obres,.

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

Com es modifica un informe ITE al Portal Generador?

D’acord al Decret 67/2015 els informes ITE s’han de redactar mitjançant el Portal Generador d’Informes de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. A continuació us expliquem com podem fer modificacions amb aquesta eina informàtica.

Escrit per mleal

Més informació
Idoneïtat tècnica

Què fer en cas d’incidència informàtica o dubte sobre el funcionament del Portal Generador d’Informes ITE?

Facilitem eines per contactar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pels casos d’incidència informàtica amb el Portal Generador d’informes ITE o per dubtes sobre l’eina informàtica.

Escrit per mleal

Més informació