Cercar Error
Idoneïtat tècnica Pràctica professional idoneïtat tècnica

Plànol de situació i emplaçament a incloure en els projectes e-llicències

A continuació us expliquem quin és el plànol de situació i emplaçament que caldrà incloure en els projectes e-llicències i on trobar-lo.

La consulta prèvia de l’ajuntament de Barcelona demana que en el document PAB 2 s’incloguin els plànols que descriuen i justifiquen les obres.

Per tal de situar les obres objecte del projecte, caldrà incloure un plànol de situació i un plànol d’emplaçament.

El plànol de situació haurà d’estar a escala E: 1/2000, i el plànol d’emplaçament podrà estar a escala E: 1/500 o E: 1/1000.

Caldrà incloure la implantació de la intervenció als principals elements de l’entorn: vies públiques, edificacións veïnes, etc. Caldrà incloure cotes (si s’escau) i també el Nord Geogràfic.

Almenys un dels dos plànols haurà de ser el d’informació urbanística (no sent vàlid el topogràfic, el de Cadastre, etc) i ha d’haver estat tret del Portal d’Informació Urbanística (PIU).  El podeu trobar en el següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/es/ 

Podeu trobar més informació d’aquesta i altres notícies  en l’apartat d’Actualitat de la pàgina d’idoneïtat del Cateb

PUBLICITAT