Cercar Error
L’arquitectura tècnica en femení
Cada vegada les dones tenen més presència en un sector tradicionalment masculí. Des del Col·legi defensem la voluntat de tenir una mirada més àmplia i que tingui més en compte la mirada del gènere femení

Decàleg per la igualtat de gènere

La Junta de Govern del Cateb en sessió del 13 de maig de 2019 va acordar ratificar l’aprovació del Decàleg per a l’equitat de gènere promogut per l’Associació Intercol·legial de col·legis professionals de Catalunya i implementar-lo com a política d’equitat del Cateb i del seu col·lectiu professional.

El Decàleg va ser redactat per la Comissió de Dones i Igualtat de la Intercol·legial, en la qual hi participa el Cateb, amb el títol El nostre clam per la igualtat i va ser . Les col·legiades reclamen en aquest decàleg un tracte equitatiu entre dones i homes en el món professional, per eliminar qualsevol discriminació de gènere, en sintonia amb altres associacions i moviments feministes.