Cercar Error
Serveis per a l’administració pública
Assegurances de responsabilitat civil professional

Pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil

El Cateb, a través de ASP Corredoria d’Assegurances, ofereixes una modalitat d’assegurança de responsabilitat civil adreçada a les administracions públiques per a cobrir la responsabilitat civil del seus tècnics de la construcció, derivada de les feines que aquesta administració els té encomanades.

Avantatges:

  • Pòlissa col·lectiva on el prenedor és l’administració. Una única assegurança per tots els tècnics.
  • Possibilitat d’assegurar els tècnics inactius (jubilats o que hagin cessat la relació laboral amb l’administració)
  • Retroactivitat il·limitada.
  • Sense franquícia.
  • Amb prima addicional l’administració pot ser prenedora i tenir condició de tercer en cas de sinistre.
  • Sense sublímit per víctima.
  • Inclou responsabilitat civil per danys patrimonials primaris.
  • Inclou cobertura inhabilitació professional per al tècnic
Més informació