Cercar Error
Col·legiació
Societats professionals
Pots exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals

Què són les societats professionals?

Els titulats habilitats per a l’exercici de la professió d’arquitectura tècnica, poden exercir la professió de forma associada mitjançant la constitució de societats professionals, d’acord amb la normativa sobre societats professionals aplicable.

Les societats que tinguin com a objecte social l’exercici en comú de la professió d’arquitectura tècnica, qualsevol que sigui la seva forma societària, i tinguin establert el seu domicili social en l’àmbit territorial del Col·legi, hauran d’inscriure’s preceptivament, a més del Registre Mercantil, en el Registre de Societats Professionals col·legial. En el cas de les societats pluridisciplinars, aquesta inscripció s’ha de fer en els Registres col·legials que corresponguin a cada una de les activitats professionals que constitueixen el seu objecte social.

Consulta la normativa de societats del Cateb

Societats professionals

 • Societats professionals
 • Tots els avantatges
 • Quota de les societats
 • Sol·licita l’alta com a societat

  Omple aquest imprès per sol·licitar l’alta de la teva societat

  Imprès de sol·licitud d’alta de societats

  Tramita la teva alta com a societat

  Demana hora per tramitar la teva alta com a societat

  Demana hora

  Exercir la professió de forma associada


  Quins són els requisits per inscriure una societat al Cateb?

  • La societat professional únicament podrà exercir l’activitat professional a través d’un col·legiat/ada exercent o acreditat/ada en el Col·legi.
  • La societat professional queda sotmesa al règim deontològic i disciplinari corresponent a la seva activitat professional, i pot ser sancionada, sense perjudici del règim disciplinari que s’hagi d’aplicar al professional a títol personal.
  • Les causes d’incompatibilitat o d’inhabilitació per a l’exercici professional que afectin a qualsevol dels socis es faran extensives a la societat i a la resta de socis professionals.
  • Les societats professionals estan obligades a contractar una assegurança que cobreixi les responsabilitats de la societat per a l’exercici de l’activitat que constitueixi l’objecte social.

  Quina documentació necessito per inscriure la societat?

  • Còpia de l’escriptura de constitució degudament inscrita al Registre Mercantil que contingui, en el seu cas, els estatuts de la societat i el nomenament d’administrador i/o administradors. En el cas que hi hagi modificacions posteriors, s’han d’aportar també els documents o escriptures corresponents.
  • Còpia de la targeta del NIF de la societat.
  • Document de l’annex II degudament emplenat.
  • Aportació de les dades bancàries de la societat (annex IV)
  • El compromís subscrit pel representant legal de la societat i pels socis aparelladors i arquitectes tècnics.(annex III) de:
   • Comunicar immediatament al Col·legi els canvis que afectin a les dades anteriors.
   • Acceptació de les normes i condicions exigides pel Col·legi per la inscripció de les societats professionals.
   • Sotmetre’s a les variacions d’aquesta normativa.
   • Acceptació de la deontologia professional dels aparelladors/arquitectes tècnics.
   • Acceptació de la responsabilitat solidària de tots els socis envers al Col·legi i de les incompatibilitats que puguin correspondre als socis aparelladors i arquitectes tècnics.
 • Sol·licita l’alta com a societat

  Omple aquest imprès per sol·licitar l’alta de la teva societat

  Imprès de sol·licitud d’alta de societats

  Tramita la teva alta com a societat

  Demana hora per tramitar la teva alta com a societat

  Demana hora

  Serveis gratuïts als que tens accés


  • Borsa de treball: troba l’oportunitat de feina que busques entre ofertes de qualitat
  • Servei d’orientació professional: t’ajudem a preparar el teu currículum i a preparar-te per a una entrevista de feina
  • Centre de Documentació: disposaràs d’un espai d’estudi amb wifi, i de consulta i préstec del fons bibliogràfic del Col·legi. També podràs accedir als documents digitals (publicacions i articles tècnics, material audiovisual, bases de dades de legislació i normativa)
  • Notícies i actualitat de la professió: rebràs el butlletí setmanal d’actualitat “7@” i la revista tècnica “L’Informatiu”, una revista de referència al sector
  • Consultoria tècnica i assessorament legal: podràs fer consultes als nostres especialistes en temes relacionats amb els teus estudis i amb l’accés a l’exercici professional
  • Oficina Tècnica de la Rehabilitació (OTR) de l’Arquitectura Tècnica. Accés al web de l’OTR on trobaràs informació tècnica sobre la rehabilitació energètica i els fons #NextGeneration
  • Activitats professionals: podràs assistir a les jornades tècniques, webinars i sessions informatives sobre les últimes novetats de la professió i del sector de la construcció
  • Formació especialitzada i pràctica: descomptes col·legials als programes de Cateb Building School, per adquirir les competències necessàries per exercir la professió
  • Assegurances: amb la Corredoria del Cateb, gaudeix de condicions especials en les teves assegurances de cotxe o moto
  • Club Cateb: un munt de descomptes i avantatges en marques i productes de consum i oci
 • Sol·licita l’alta com a societat

  Omple aquest imprès per sol·licitar l’alta de la teva societat

  Imprès de sol·licitud d’alta de societats

  Tramita la teva alta com a societat

  Demana hora per tramitar la teva alta com a societat

  Demana hora

  Quin és el cost?


  Les quotes col·legials s’aproven a l’Assemblea General de col·legiats i col·legiades.

   

  Consulta les quotes