Cercar Error
Vull col·legiar-me
Idoneïtat tècnica Visats idoneïtat tècnica ITE Visats

Com es modifica un informe ITE al Portal Generador?

D'acord al Decret 67/2015 els informes ITE s'han de redactar mitjançant el Portal Generador d'Informes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. A continuació us expliquem com podem fer modificacions amb aquesta eina informàtica.

Per obtenir el codi de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici, cal tancar signar i tancar l’informe. No obstant, en la preparació del document, com a resultat de les recomanacions detectades en la validació de l’informe ITE, o per altres causes, podem necessitar modificar aquest document.

Per modificar les dades introduïdes en un expedient de ITE a través del portal generador ho podem realitzar a través de dues vies:

1. Generar esborrany abans de tancar l’informe

Un cop finalitzada la redacció de l’informe, trobem una pantalla prèvia al tancament de l’informe, on es pot generar un esborrany.
Quan generem un esborrany, l’informe no queda tancat i per tant, és modificable, però alhora ens permet veure’n el contingut. El document que es genera és un esborrany de l’informe complet, en format Pdf, a manca de la signatura electrònica , la data d’emissió I el codi de l’informe ITE.

2. Crear un duplicat un cop tancat l’informe

Si ja heu tancat i finalitzat l’informe, aquest queda tancat i no és modificable. Tot i així, un informe que ja estigui tancat i finalitzat es pot duplicar.

Per duplicar un informe caldrà prémer el botó “Crear duplicat informe”. L’informe que hem duplicat tindrà el mateix contingut però es troba obert per a la seva edició.

Per finalitzar el duplicat, caldrà assignar un nom diferent al del primer informe.

El Portal Generador d’Informes, assignarà un nou codi d’informe quan es torni a signar i tancar l’informe ITE, caldrà tenir-ho en compte si ja s’havia omplert la sol·licitud del Certificat d’Aptitud per tal d’informar del codi correcte.

Trobareu més informació en el Document Guia 08 sobre la redacció d’informes ITE.

També trobareu informació en el següent enllaç per saber en quin moment s’ha de fer el visat del document ITE.

PUBLICITAT