Cercar Error
Idoneïtat tècnica Pràctica professional Visats idoneïtat tècnica ITE validació d’idoneïtat visat

En quin moment visem el document ITE?

Amb l’entrada en vigor del D67/2015 la redacció d’Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici es duu a terme a través del Portal Generador d’Informes ITE. Expliquem el procediment a seguir a partir del tancament de l’informe en aquest Portal.

Amb l’entrada en vigor del D67/2015 la redacció d’Informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici es duu a terme a través del Portal Generador d’Informes ITE de manera digital.

Un cop redactat l’Informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici, per tal d’obtenir el codi de l’informe per la posterior presentació de la sol·licitud del Certificat d’Aptitud, cal tancar el document ITE tal com s’indica en la captura de pantalla a continuació:

El fet de “Tancar l’informe” no implica la presentació automàtica de la sol·licitud del Certificat d’Aptitud.

Recordem l’article 4 i l’annex 3 del Decret 67/2015 pel qual els informes d’Inspecció Tècnica de l’Edifici poden ser obligatoris per altres tràmits diferents de l’obtenció del Certificat d’Aptitud, com ara per acollir-se a programes públics de rehabilitació, entre altres. Veure article 4.

Un cop obtingut el document ITE en format pdf amb el codi de l’informe a la part superior de les pàgines. Caldrà seguir els següents passos per la validació i presentació del document ITE.

L’obtenció de la idoneïtat de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici és gratuïta si es sol·licita en el moment de visar. Podeu consultar els avantatges de la validació del document ITE al següent enllaç. I també trobareu més informació en relació aquest tema, en el punt del Document Guia – 08 sobre la redacció d’informes ITE.

Més informació sobre la tramitació Sol·licitud del Certificat d’Aptitud al següent enllaç de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

PUBLICITAT