Cercar Error
Idoneïtat tècnica idoneïtat tècnica tràmits

Prorrogar un permís d’obres a l’Ajuntament Barcelona

Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que s'exhaureixi el termini d'execució de les obres,.

Els permisos d’obres tenen un termini establert per l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) i aquest queda reflectit en la consulta prèvia. Un cop exhaurit aquest termini, el permís d’obres caduca i si no han finalitzat aquestes, s’haurà de demanar un nou permís (amb l’obtenció prèvia d’un nou informe d’idoneïtat tècnica) .

Per no haver de sol·licitar una nova llicència o comunicat, la persona interessada haurà de demanar una pròrroga abans que venci el  termini d’execució de les obres, per a poder prosseguir les obres autoritzades, que es resol d’acord amb l’ordenació urbanística vigent.Com podem ampliar el termini d’execució de les obres?

Com podem ampliar el termini d’execució de les obres?

El termini d’execució de les obres es pot ampliar per la meitat de l’inicialment previst. Aquesta ampliació s’haurà de comunicar a l’Ajuntament abans d’exhaurir-se el termini d’acabament fixat al permís d’obres, en notificació acompanyada de la justificació adient. Aquesta comunicació té eficàcia immediata.

Com es fa el tràmit de sol·licitud de la pròrroga?

Es pot prorrogar una llicència d’obres majors o un comunicat d’obres menors. 

  • En cas de llicència d’obres majors, podeu fer el tràmit de sol·licitud de pròrroga per ampliar el termini, tant de l’inici de les obres com el d’execució. Segons la data de sol·licitud:

. Si l’expedient d’obres es va sol·licitar abans del 4 de : novembre de 2019 (amb numeració inferior a xx-2019LL51922), haureu de fer el tràmit a través del Registre electrònic.

. Si l’expedient d’obres es va sol·licitar després del 4 de novembre de 2019 (amb numeració igual a xx-2019LL51922 o superior), haureu continuar amb la tramitació des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu trobar més informació al següent enllaç del web de l’Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT