Cercar Error
Responsabilitat social corporativa
Trajectòria ambiental

Promovem la defensa del medi ambient

El Col·legi, com a institució, ha assumit un paper actiu en la promoció del compromís sostenibilista entre el sector, la ciutadania i les institucions.

De cara al professional, el Col·legi aporta els elements necessaris per tal que pugui desenvolupar la seva activitat de forma innovadora quant a aspectes ambientals, amb la qualitat i la competitivitat que la societat demana, mantenint un compromís social lligat als esdeveniments del seu entorn i sempre situat a l’avantguarda dels canvis en el sector.

Un dels objectius principals que el Cateb es va marcar en la Política ambiental subscrita l’any 2003 és “contribuir des de la tècnica constructiva, a la promoció de la cultura, a la defensa del medi ambient i la qualitat de vida, i a les accions de cooperació”.

Fites i accions destacades

Algunes de les fites i accions importants que han marcat la orientació del Cateb des de 1994 són:

  • El 1996, vam organitzar, amb la implicació activa de les diferents administracions i agents del sector, les primeres Jornades de Construcció i Desenvolupament Sostenible.
  • El 2002, vam ser signataris del compromís ciutadà per a la sostenibilitat de l’agenda 21 de l’Ajuntament de Barcelona i continuem participant amb Barcelona + Sostenible, actualitzant anualment el nostre compromís
  • El 2003, el Col·legi elabora, signa i publica la seva Política ambiental i fa, d’una banda, una diagnosi dels impactes ambientals ocasionats per l’activitat de l’edifici, i d’altra, un estudi dels impactes ocasionats per l’activitat dels seus col·legiats.
  • Tambe el 2003, el Cateb passa a ser el primer col·legi professional subscrit a les certificacions ambientals EMAS i ISO14000. Rep el premi d’Acció 21, en la seva primera edició.
  • El 2006, rep novament el premi Acció 21 de la seva IV edició, per l’espai web Agenda de la Construcció Sostenible www.csostenible.net pel seu caràcter exemplificador i innovador, i per l’abast dels seus efectes en termes de beneficis socioambientals.

Hem desenvolupat projectes emblemàtics, i hem participat i liderat projectes de recerca. Entre altres:

  • Agenda de la Construcció Sostenible és una de les primeres eines de difusió de coneixements ambientals per als professionals, el sector i la societat en general. Es tracta d’un web que recull i difon informació sobre construcció.
  • Declaracions Ambientals de Productes de construcció, DAPcons: programa que consisteix en dotar d’un context normatiu a l’ecoetiquetatge tipus III de productes del sector de la construcció per a què les empreses desenvolupin l’anàlisi del cicle de vida dels seus productes. Aquest programa és capdavanter a Espanya i un dels primers europeus.
  • El Col·legi ha format i forma part de les principals associacions implicades amb el desenvolupament sostenible i la protecció del medi ambient tant a nivell local, nacional com internacional.
  • Producció i edició de nombroses publicacions d’interès per al sector i per al professional.
  • A nivell de formació ha revertit cap als professionals dels procés constructiu mitjançant un dilatat programa de formació ambiental sobre temes relacionats amb aspectes ambientals i de construcció sostenible.

PUBLICITAT