Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell del visat 4. Certificat d’habitatge de 2a Ocupació

El "Certificat d’habitabilitat de segona ocupació" és un treball professional que comporta responsabilitats: un error a l'hora de mesurar, comptar un peça que no compleix la normativa o no inspeccionar l’habitatge amb una visita poden donar lloc a reclamacions.

LA DADA

Els arquitectes Tècnic realitzem anualment prop de 40.000 certificats d’habitabilitat de segona ocupació, segons dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

RECORDA

El “Certificat d’habitabilitat de segona ocupació” és un treball professional que comporta responsabilitats: un error a l’hora de mesurar, comptar un peça que no compleix la normativa o no inspeccionar l’habitatge amb una visita poden donar lloc a reclamacions.

L’AVÍS

Si no tens una pòlissa de RC pròpia, la pòlissa col·lectiva inclosa al visat del Cateb cobreix la teva responsabilitat davant de possibles reclamacions.

LA SOLUCIÓ

Visa el Certificat d’habitabilitat de segona ocupació i tindràs coberta la responsabilitat civil. Visa i deixa’t acompayar per l’equip del Cateb.

PUBLICITAT