Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell del visat 5. Llibre d’incidències web del Cateb (Liweb)

Diligència al Cateb el llibre d'incidències web. Si vises la coordinació de seguretat i salut en fase d'execució, obtindràs l'eina de forma gratuïta.

LA DADA

El Cateb desenvolupa eines electròniques que et faciliten el teu treball professional. El llibre d’incidències web és una eina digital desenvolupada pel Cateb que agilitza la gestió informàtica del llibre d’incidències

RECORDA

El llibre d’incidències web s’ha de diligenciar al col·legi professional del tècnic que aprova el pla de seguretat i salut

L’AVÍS

No disposar del llibre d’incidències a l’obra pot representar un incompliment de les obligacions del tècnic que assumeix la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució

LA SOLUCIÓ

Diligència al Cateb el llibre d’incidències web. Si vises la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució, obtindràs l’eina de forma gratuïta.

PUBLICITAT