Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell del visat 7. La designació de CSSEx i la diligència del llibre d’incidències

Assegura't de formalitzar, si escau, la teva designació de coordinació de seguretat i salut i diligencia el llibre d'incidències web (Liweb), dins del teu treball professional de la coordinació de seguretat i salut (CSSEx). A més, si vises la CSSEx, obtindràs l'eina del Liweb de forma gratuïta.

LA DADA

A les obres visades on el tècnic assumeix el treball de la Direcció d’obra + Direcció d’execució d’obra, s’ha detectat que, en un percentatge d’aquests expedients, el tècnic, ha diligenciat el llibre d’incidències com a Direcció Facultativa, assumint les funcions de la Coordinació de Seguretat i Salut en Fase d’Execució (CSSEx).

RECORDA

Quan en una obra, intervé més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, cal que el promotor designi un Coordinador de Seguretat i Salut en Fase d’execució (CSSEx).

Entre les obligacions d’aquest CSSEx, recau la d’aprovar el pla o plans de seguretat i salut de l’obra i facilitar el llibre d’incidències a obra.

El Cateb, per agilitzar i millorar la qualitat del teu treball professional, et facilita la versió digital del llibre d’incidències, gràcies a l’eina Liweb.

L’AVÍS

En el moment en què, a l’obra que heu visat com a Direcció d’obra + Direcció d’execució d’obra, intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, cal que formalitzeu la vostra designació de coordinació de seguretat i salut, si sou el tècnic que assumireu les funcions.

LA SOLUCIÓ

Assegura’t de formalitzar, si escau, la teva designació de coordinació de seguretat i salut i diligencia el llibre d’incidències web (Liweb), dins del teu treball professional de la coordinació de seguretat i salut (CSSEx). A més, si vises la CSSEx, obtindràs l’eina del Liweb de forma gratuïta.

El Cateb també et facilita tota la informació necessària per a utilitzar el llibre d’incidències web (Liweb) en 5 passos claus.

PUBLICITAT