Cercar Error
Visats Consells del visat

Consell del visat 8. Cobertura de responsabilitat civil

Realitzar treballs, encara que no siguin d’obra, sense disposar de cobertura de responsabilitat civil, pot posar en perill el teu patrimoni, en cas de reclamació. Visa els teus informes i certificats i podràs acollir-te a la pòlissa col·lectiva del Cateb.

LA DADA

Anualment es visen al Cateb més de 2600 informes de diversos tipus: ITE’s, valoracions i taxacions d’immobles, peritatges, certificats de solidesa, informes de diagnosi i patologies, entre molts altres.

RECORDA

  1. Que qualsevol treball o encàrrec ha de quedar cobert per una pòlissa de responsabilitat civil i que pots rebre reclamacions. Encara que no es tracti d’obra, estàs assumint responsabilitats.
  2. Que el Cateb té a disposició de tots els col·legiats una pòlissa col·lectiva que ofereix una cobertura de més de 300.000€ per a treballs que no siguin d’obra (informes, certificats, valoracions, etc)
  3. Que si no t’aculls a la pòlissa col·lectiva, hauràs de disposar i mantenir la teva pròpia assegurança de responsabilitat civil durant tot el període de responsabilitat.

L’AVÍS

Realitzar treballs, encara que no siguin d’obra, sense disposar de cobertura de responsabilitat civil, pot posar en perill el teu patrimoni, en cas de reclamació.

LA SOLUCIÓ

Visa els teus informes i certificats i podràs acollir-te a la pòlissa col·lectiva del Cateb.

PUBLICITAT