Cercar Error
Visats Consells del visat

Consells del visat 2. Tancament d’obra / Renúncia

No deixar constància de la finalització d’una intervenció professional en una obra pot dificultar la teva defensa en cas de reclamació.

LA DADA

Durant l’any 2015 es van visar al Cateb 16.727 expedients en els quals s’assumia una direcció d’obra o una coordinació de seguretat i salut. Vuit anys desprès més del 25% d’aquests expedients encara estan pendents de tancament.

RECORDA

No deixar constància de la finalització d’una intervenció professional en una obra pot dificultar la teva defensa en cas de reclamació.

L’AVÍS

Cal evitar allargar els períodes de responsabilitat i en els que es poden rebre reclamacions.

LA SOLUCIÓ

Visa el Certificat Final d’Obra en acabar l’obra. Deixa’t acompanyar per l’equip del Cateb

.

PUBLICITAT