Cercar Error

Contractació serveis de redacció de projecte, DO, CSS així com l’execució de les obres realtives al projecte relatiu resultant amb especial atenció a la restauració dels seus elements patrimonials, per l’adeqüació i millores del local municipal ubicat al c. Rauric, 6 i 8 de Barcelona per a la seva posada en activitat

PUBLICITAT