Cercar Error
Institucional

Resultats de l’Estudi de la professió: perspectiva 2020

L’estudi es va realitzar mitjançant un qüestionari online amb 24 preguntes a disposició dels professionals, del 15 de maig al 25 de juliol de 2020

Us presentem els resultats de l’ “Estudi de la professió: perspectiva 2020” elaborat pel CAATEEB i el Consell Català de l’Arquitectura Tècnica, amb l’objectiu de conèixer les activitats que desenvolupen els seus professionals i identificar les noves oportunitats de futur.

L’estudi es va realitzar mitjançant un qüestionari online amb 24 preguntes a disposició dels professionals, del 15 de maig al 25 de juliol de 2020. La participació ha sigut molt elevada, amb un total de 3.598 respostes.

Aquest estudi ha posat en relleu una dada molt important i és que, malgrat l’anterior crisi financera i els seus efectes a l’activitat del sector, l’atur entre els arquitectes tècnics col·legiats no arriba al 3%, el que es considera plena ocupació, i que aquest indicador augmenta fins el 12% entre els professionals no col·legiats.

A continuació us facilitem un resum de les dades més destacades que s’han pogut extreure referents a la professió:

1. GÈNERE: Un dels canvis més profunds que es detecta és l’evolució d’una professió que ha passat de ser merament masculina -un 89% dels arquitectes tècnics amb més de 55 anys són homes-, a una professió més igualitària entre el menors de 35 anys, on s’arriba a un 43% de dones, i a una paritat de gènere absoluta entre els menors de 30, on els professionals es divideixen aproximadament al 50% entre ambdós gèneres.

2. EDAT: Respecte a la distribució per edats, cal destacar que el 59% dels professionals enquestats tenen edats compreses entre els 36 i els 55 anys.

3. DENOMINACIÓ DE LA PROFESSIÓ: El 72% dels professionals enquestats s’identifica com “arquitecte/a tècnic/a”, mentre que la nomenclatura “aparellador/a” és la preferida del 22%, sent la denominació “enginyer/a d’edificació” minoritària entre el conjunt de les respostes.

4. RELACIÓ PROFESSIONAL: Actualment hi ha més arquitectes tècnics empleats per compte aliè (48,1%) que autònoms (44,1%) i només un 7,8% són empresaris. Sent la majoria de menors de 35 anys treballadors per compte aliè.

5. OCUPACIÓ: Malgrat la diversitat d’organitzacions on poden treballar els arquitectes tècnics, l’estudi reflecteix que el 71% dels enquestats treballa de forma directa al sector de la construcció, confirmant-se així el paper dels arquitectes tècnics com el d’autèntics experts en el sector de la construcció.

El segment laboral més destacat és el que conformen els professionals liberals individuals, que representen el 35% del total, seguits pels que treballen en empreses constructores (21%) i els ocupats en despatxos professionals (17%). Resulta també significatiu el fet que un 12% dels professionals treballen en l’administració pública.

Les cinc activitats més freqüents en el conjunt de la professió són la Direcció d’Execució d’Obra, que exerceixen un 58% dels professionals, seguida per Mesuraments, pressupostos i control de costos (43%), Redacció d’informes: certificats, llicències, taxacions, peritatges (42%), Seguretat i Salut PRL (39%) i Control de Qualitat (38%).

6. ACTIVITAT PROFESSIONAL I COVID-19: Per últim, aquest estudi també va abordar quina ha sigut l’afectació de la pandèmia de la Covid-19 al sector. De les respostes obtingudes, més de la meitat del col·lectiu va poder mantenir l’activitat durant l’estat d’alarma degut a la Covid-19. Confirmant-se que el teletreball també s’ha incorporat al sector de la construcció, especialment en feines de despatx i reunions.

Accedeix a l’estudi

PUBLICITAT