Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

Presentació del llibre: Calidad del aire, ventilación y energía

Cateb - Barcelona
Presentació del llibre, editat pel Ministeri d'Agenda urbana: Qualitat de l'aire, ventilació i energia. La ventilació natural com a repte fonamental de l'arquitectura"

Els nous estàndards d'edificació cada vegada tenen objectius d'eficiència energètica més ambiciosos. Per a això, l'estratègia de millorar l'estanquitat de l'envolupant dels edificis per a reduir les pèrdues tèrmiques incontrolades a causa de les infiltracions ha demostrat donar resultats satisfactoris. No obstant això, pot produir minvament de la qualitat de l'aire interior si no va acompanyada de mesures preventives.

 

El present document aborda la relació entre ventilació, salubritat i eficiència energètica, en el marc de l'habitatge, analitzant quines són les qüestions a tenir en compte a l'hora de triar una estratègia de ventilació i quines són les potencialitats i limitacions de diferents sistemes de ventilació, prestant una especial atenció a la ventilació natural

 

Presentació a càrrec de:

Inmaculada Rodríguez

Doctora i Llicenciada en Ciències Físiques i Arquitecta Tècnica.
Professora Catedràtica d’Universitat, adscrita al Departament de
Física de la UPC. Especialista en la Caracterització Materials de
Construcció, Dinàmica Cardíaca, Dinàmica no lineal i Eficiència
Energètica. Actualment és Directora de l’Escola Politècnica Superior
d’Edificació de Barcelona (EPSEB)

Ana Lacasta

Dra. en física

Detall de l’activitat
Data
18 de juny de 2024
Lloc
Biblioteca del Cateb
Horari
dimarts, a les 18h
Telèfon
93 240 20 60
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT