Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

Radó: detecció i mesures de mitigació

Cateb - Barcelona
Volem que coneguis la importància de mesurar la concentració de radó als edificis i les principals solucions de mitigació.

Esbrinar si s’està exposat a la radiació procedent d’alts nivells de radó d’origen natural que es pugui concentrar a l’interior dels edificis i, prendre mesures per a reduir-los, pot ser clau en la prevenció del càncer de pulmó.

Donat que el radó és un gas radioactiu, que no es pot veure ni olorar, l’única forma de saber si s’hi està exposat, superant el nivell de referència de mitjana anual de 300 Bq/m3 de concentració de radó en habitatges, és mesurar la seva concentració en l’aire.

En aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació, els edificis de nova construcció i intervencions en edificis existents (ampliacions-part nova, canvi d’ús i obres de reforma) situats als termes municipals de l’apèndix B del DBHS6, hauran de disposar dels mitjans adequats per a limitar el risc previsible d’exposició inadequada al radó procedent del terreny en els recintes tancats.

Per a verificar i justificar el compliment de l’exigència el CTE especifica les mesures que caldrà implementar per a no superar el nivell de referència fixat en els 300Bq/m3.

En aquesta jornada volem que coneguis la problemàtica del radó i la importància de la implicació i capacitació dels arquitectes tècnics, per a prendre les millors decisions i planificar l’execució dels projectes d’obra on s’hagin d’implantar mesures per a la protecció enfront de l’exposició del radó. 


Programa

12:00h- Presentació de la jornada. Jordi Marrot. Arquitecte tècnic. Director de l’Àrea Tècnica del Cateb

12:05h- La importància de mesurar la concentració de radó als edificis. El Test Radó. Laura Jornet. Arquitecta tècnica. Consultora en seguretat i salut de l'Àrea Tècnica del Cateb

Protecció enfront a l’exposició al radó en els edificis

12:20h- Aplicació CTE DBHS6. Gerard Garcia Bassaganya. Arquitecte tècnic

12:40h- Solucions de mitigació: Barreres de protecció. Xavier de Ramon. Arquitecte Tècnic. Delegat Catalunya DANOSA

13:00h- Solucions de mitigació: Estratègies d’extracció i ventilació (pressurització, despressurització del terreny, espais de contenció i ventilació de locals habitables). Marc Santanach. Enginyer elèctric especialitzat en qualitat de l’aire i ventilació. Director del departament de Sales Engineering de SODECA S.L.U.

13:30h- Torn de preguntes

14:00h- Fi de la jornada

Detall de l’activitat
Data
16 de juliol de 2024
Lloc
aula A1, primera planta
Horari
de 12 a 14h
Preu
gratuït
Modalitat
Híbrida
Telèfon
932402060
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT