Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

Presentació eina: ConstruDOC

Cateb - Barcelona
ConstruDOC, és la nova la eina informàtica que hem desenvolupat des del Cateb per a la generació dels documents tècnics de projecte.

ConstruDOC és un generador de documents tècnics, relacionats amb els projectes i seguiment de les obres, que conté la informació tècnica necessaria per a complir amb la legislació i reglamentació obligatòria.

La eina ens permet generar els documents:

  • Memòria descriptiva i memòria constructiva,
  • Estudi de gestió de residus.
  • Justificació del compliment del CTE; seguretat d'incendis; Seguretat d'ús i accessibilitat; salubritat;i estalvi d'energia.
  • Estudi bàsic de seguretat i salut,
  • Compliment d'altres normatives aplicables,
  • Plec de condicions tècniques particulars.
  • Pla de control de qualitat,
  • Programa i seguiment del control de qualitat.

Amb ConstruDOC podràs localitzar i accedir a la informació tècnica dels productes, equips i sistemes que requereix el teu projecte, així com els assaigs i proves que ofereixen els laboratoris de control, i els controls externs realitzats per les entitats de control reconegudes.


La presentació anirà a càrrec de:


Detall de l’activitat
Data
20 de juny de 2024
Lloc
Aula A1, primera planta del Cateb
Horari
dijous de 9:30 a 10:30
Modalitat
Híbrida
Telèfon
932402060
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT