Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

Presentació d’ECATÈCNIA, novetats en matèria de prevenció d’incendis

Delegació de l'Alt Penedès-Garraf - Vilafranca del Penedès
El Cateb sota la nova marca ECATÈCNIA es converteix en entitat de control d'incendis habilitada per Bombers de la Generalitat. En aquesta trobada us explicarem els serveis que oferirà el Col·legi per a la tramitació d’aquests tipus de treballs. Aprofitarem per fer un repàs de les principals novetats normatives en matèria de llicències d’activitats i la normativa més rellevant en matèria de prevenció d’incendis.

El Cateb ha aconseguit l’habilitació com a Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) autoritzada en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives per part de Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS) de la Generalitat de Catalunya. El Col·legi consta en el número 13 del registre d’entitats col·laboradores de la DGPEIS.

Els serveis que oferirà el Col·legi per a la tramitació d’aquests tipus de treballs s’englobaran dins de la nova marca ‘ECATECNIA’. Amb aquesta acció el Col·legi obre una nova línia de negoci dirigida a despatxos d’arquitectes i arquitectes tècnics, enginyeries i grans cadenes amb equip d’enginyers propis.

Cal recordar que, des del 2014, el Cateb és entitat col·laboradora de l’Administració de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització dels informes d’idoneïtat tècnica. L’experiència de tots aquests anys permet afrontar amb garanties aquest nou repte centrat en la prevenció d’incendis.

Aprofitarem aquesta trobada per fer una actualització de les principals novetats normatives en quant a tramitació de llicències d’activitats, tals com:

  • La modificació dels Annexes de l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental de Barcelona (OMAIIAA) i com afecta això ara a la tramitació de les llicències d’activitat a la ciutat de Barcelona.
  • Integració dels informes previs d’incendis a l’ecosistema de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
  • Canvis en la tramitació d’expedients d’Activitats de la Llei 20/2009 a través de la Finestreta Única Empresarial (FUE).
  • Repàs de les instruccions tècniques de prevenció d’incendis més rellevants de Bombers de la Generalitat.
  • Repàs de les fitxes de prevenció d’incendis més rellevants de Bombers de Barcelona.

L’objectiu de la jornada es presentar ECATÈCNIA, conèixer-nos i repassar les principals novetats normatives en matèria de llicències d’activitats i normativa més rellevant en matèria de prevenció d’incendis.


Programa

17:00h

Benvinguda i obertura de la jornada.

17:05h

Presentació d’ECATÈCNIA, l’ECA del Cateb. Habilitacions com a Entitat de Control d’Incendis i com a Idoneïtat Tècnica a Barcelona.
 

 Míriam Górriz. Coordinadora de l’Entitat Col·laboradora de l’Administració del Cateb (ECATÈCNIA).

17:30h

Novetats normatives en matèria d’incendis:

  • Nova tramitació de la sol·licitud dels informes de Bombers a través de l’OVT.
  • Modificació dels annexes de l’OMAIIA de Barcelona i com això afecta a les tramitacions de llicències a Barcelona ciutat.
  • Repàs instruccions tècniques més rellevants de Bombers de la Generalitat de Catalunya (DT-17 de modificació significativa, DT-18 de conductes d’extracció de fums de les cuines, SP-108 de lluernes en naus industrials, SP-120 d’hidrants d’incendis, SP-136 certificats d’instal·lació i/o aplicació, SP-145 PBDs, SP-146 condicions escales d’evacuació, etc.).
  • Repàs fitxes més rellevants de Bombers de Barcelona (1.15 modificacions no significatives, 1.17documentació tècnica per SPEIS, 1.18 Instal·lacions recàrrega vehicles elèctrics. 1.19 PBDs, 3.10 canvis evacuació edificis amb vies evacuació compartides, 6.02 Columnes de ferro colat, etc.).

Míriam Górriz. Coordinadora de l’Entitat Col·laboradora de l’Administració del Cateb (ECATÈCNIA). 

18:15h

Taula rodona i torn de preguntes.

18:30h

Final de la jornada 

Detall de l’activitat
Data
19 de setembre de 2024
Lloc
Carrer cal Bolet 4. Vilafranca del Penedès
Horari
de 17:30 a 19 h.
Preu
Gratuït amb inscripció prèvia
Modalitat
Presencial

PUBLICITAT