Cercar Error
Sessions Tècniques Pràctica professional

Presentació llibre “Estintolaments” Apunts de pràctica professional

Cateb - Barcelona
Aquest manual es planteja com una eina útil per als especialistes que necessitin entendre la forma de treball dels estintolaments, a l'hora de practicar obertures de forats en parets de càrrega, les verificacions estructurals i el seu procés constructiu.

Fer obertures en murs estructurals de càrrega d’un edifici requereix un enfocament meticulós i precís, ja que qualsevol alteració mal planificada o mal executada pot comprometre la integritat de l’edifici o ocasionar danys materials, personals o a tercers.

És per tot això que aquesta publicació té l’objectiu de ser una guia metodològica exhaustiva i un recordatori sobre el disseny i l’execució dels estintolaments per fer obertures en murs estructurals de càrrega. En aquestes pàgines s’hi troba informació detallada sobre els principis fonamentals, les consideracions tècniques i els procediments pràctics que ha de seguir un tècnic per dur a terme aquest tipus de tasques de manera segura i eficient.

Aquest manual es planteja com una eina útil per a especialistes que vulguin entendre la forma de treball dels estintolaments per practicar obertures de forats en parets de càrrega, les verificacions estructurals i el procés constructiu. Està pensat per als tècnics o tècniques que decideixin emprendre una actuació d’aquestes característiques amb la màxima seguretat. Perquè en verifiqui totes les fases, des de la inspecció de la zona fins al manteniment posterior, passant per l’elaboració del projecte, perquè faci els càlculs necessaris per a l’execució en totes les fases de l’obra, tant l’execució pròpiament dita i el control de qualitat com el manteniment posterior.

Presentat per:

Gemma Muñoz

Arquitecta técnica i arquitecta. Soci fundadora del despatx profesional Argamassa – consultora d’estructures. Sòcia numerària de l’ACE i membre de la junta. Professora de construcció a l’ETSAB, coordinadora del màster d’estructurse MGIC a la Salle – Ramon Llull i professora del Cateb.

Xavier Falguera

Arquitecte tècnic. Màster en disseny i restauració d’estructures arquitectòniques per la FPC, amb despatx propi de consultoria d’estructures, associat nº 58 de l’ACE, membre de la comissió de rehabilitació i vocal responsable de l’àrea de qualitat de la mateixa associació, professor d’estructures a la Universitat Politècnica de Catalunya, a l’ETSAB i l’EPSEB.

Juanjo Rosas Alaguero

Enginyer de Camins especialitzat en geotècnia, associat numerari de l’ACE. Professor col·laborador de la UPC, IEE, Cateb. Director tècnic i Administrador de les empreses 2PE Pilotes, S.L. i Piloedre.

Detall de l’activitat
Data
15 de gener de 2024
Lloc
Cateb (Bon Pastor 5 · Barcelona). Biblioteca
Horari
A les 18:00h
Preu
gratuïta
Modalitat
Presencial
Telèfon
932402060
Email
activitats@cateb.cat

PUBLICITAT