Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Doctorats industrials

Ajuts a empreses, entitats i organismes de recerca per al desenvolupament de projectes de doctorat industrial

En els projectes DI han de participar com a mínim dues entitats, almenys una representant l’entorn acadèmic i almenys una representant l’entorn empresarial, que han d'haver signat un conveni de col·laboració per dur a terme conjuntament el desenvolupament del projecte.

S’ha publicat al DOGC la resolució REU/694/2024, de 28 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria de doctorats industrials (DI) per a l’any 2024 (ref. BDNS 747222).

Són subvencions en règim de concurrència competitiva per al desenvolupament de projectes de Doctorat Industrial en qualsevol àmbit de coneixement i en qualsevol sector empresarial. El projecte de recerca s’ha de desenvolupar en el marc estratègic d’una empresa o entitat de l’entorn empresarial i, alhora, en el si d’un grup de recerca d’un organisme de recerca, en els quals el doctorand o la doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, amb l’objectiu de fer una tesi doctoral. En concret, es preveuen les modalitats següents:
a) Projectes DI cofinançats, en els quals l’entorn empresarial té un centre de treball a Catalunya i el doctorand o la doctoranda es dedica al projecte de recerca a temps complet. En aquesta modalitat tant l’entorn acadèmic com l’empresarial són beneficiaris de l’ajut. Les disposicions específiques d’aquesta modalitat es defineixen en l’apartat III.
b) Projectes DI específics, previstos per a casos especials, com la dedicació parcial del doctorand o la doctoranda al projecte de recerca, que l’entorn empresarial estigui fora de Catalunya o que l’entorn empresarial estigui representat per una entitat pertanyent al sector públic de la Generalitat. En aquesta modalitat només l’entorn acadèmic té la consideració de beneficiari. Les disposicions específiques d’aquesta modalitat es defineixen en l’apartat IV.

Les bases d’aquesta convocatòria estan regides per la Resolució REU/421/2024, de 12 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a doctorats industrials (DI)

Entitats beneficiàries

 • 4.1 Entorn empresarial: Poden exercir d’entorn empresarial les empreses (vegeu-ne la definició a la base 2) i les entitats del Sector públic de la Generalitat de Catalunya.
 • 4.2 Entorn acadèmic : Poden exercir d’entorn acadèmic els organismes de recerca (vegeu-ne la definició a la base 2), en concret:
  • Les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya.
  • Els centres de recerca amb seu a Catalunya.
  • Les fundacions hospitalàries amb seu a Catalunya.
  • Els centres tecnològics amb seu a Catalunya

Terminis

Els Terminis de presentació de sol·licituds són des del 12 de març de 2024 fins al 10 de desembre de 2024 a les 14:00 h, hora local de Barcelona.. 

La convocatòria preveu quatre terminis de presentació de sol·licituds: 

 •  Per a la 1a. resolució parcial: des del 12 de març fins al 16 d’abril de 2024 a les 14:00 h, hora local de Barcelona.
 •  Per a la 2a. resolució parcial: des del 17 d’abril de 2024 fins a l’11 de juny de 2024 a les 14:00 h, hora local de Barcelona.
 •  Per a la 3a. resolució parcial: des del 12 de juny de 2024 fins al 8 d’octubre de 2024 a les 14:00 h, hora local de Barcelona.
 •  Per a la 4a.resolució parcial: des del 9 d’octubre de 2024 fins al 10 de desembre de 2024 a les 14:00 h, hora local Barcelona.

Podeu fer la sol·licitud dels ajuts a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca a partir del dia 12 de març de 2024

PUBLICITAT