Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions Subvencions Barcelona

Ajuts a la rehabilitació de barris de Barcelona 2022-2023 #NextGeneration

Publicades subvencions per rehabilitar els barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme

S’han publicat al DOGC sis convocatòries d’ajuts a la rehabilitació per a actuacions a nivell de barri, de millora de l’eficiència energètica en habitatges i per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació dels barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme​.

​​Les convocatòries publicades són:

Aquesta convocatòria concedeix, en règim de concurrència pública no competitiva, les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:

  • ​Programa 1 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri..
  • Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges
  • Programa 5 d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Les subvencions d’aquests programes te​nen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de què es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquesta convocatòria es regeix pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021)

Pressupost disponible: ​Consultar la convocatòria del barri
Àmbit d’aplicació: Barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme​ del municipi de Barcelona
Tipologia edificis: Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges.
Terminis: Del 28 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2023 o quan s’esgoti el pressupost disponible.​

Requisits 

Amb totes les sol·licituds d’ajuts cal tenir en compte els següents requisits:

  • Actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020.
  • Les actuacions no poden causar perjudici significatiu al medi ambient al llarg de totes les fases.
  • En les obres de rehabilitació, s’han d’utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu entorn.​

Oficina de Regeneració Urbana (ORU)​

Els beneficiaris finals s’hauran d’adreçar a l’Oficina de Regeneració Urbana (ORU) situada al Carrer Bolívia número 250 planta baixa, 08020 Barcelona, o a les oficines territorials que s’habilitaran, per a la realització de tots els tràmits relacionats amb aquesta convocatòria.​

La sol·licitud de subvenció s’haurà de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT