Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional Next Generation EU Subvencions Subvencions Barcelona

Ajuts a la rehabilitació de barris de Barcelona 2022-2023 #NextGeneration

Publicades subvencions per rehabilitar els barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme

S’han publicat al DOGC sis convocatòries d’ajuts a la rehabilitació per a actuacions a nivell de barri, de millora de l’eficiència energètica en habitatges i per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació dels barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme​.

El 17 de juliol de 2023 es publiquen al DOGC modificacions de les respectives convocatòries. La modificació més substancial inclou una modificació del termini de presentació de sol·licituds de cadascun dels programes. Concretament, el termini passa del 31 de desembre de 2023 al 30 de juny de 2026.  

​​Les convocatòries publicades són:

Aquesta convocatòria concedeix, en règim de concurrència pública no competitiva, les subvencions per al finançament de les actuacions de rehabilitació dels Programes següents:

  • ​Programa 1 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri..
  • Programa 4 d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges
  • Programa 5 d’ajuts per a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Les subvencions d’aquests programes te​nen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de què es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació. Així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquesta convocatòria es regeix pel Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 239, de 6.10.2021)

Pressupost disponible: ​Consultar la convocatòria del barri
Àmbit d’aplicació: Barris de Trinitat Vella, la Pau, Congrés-Indians, Canyelles, Can Peguera i Besòs-Maresme​ del municipi de Barcelona
Tipologia edificis: Tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar. Així com habitatges.
Terminis: Del 28 de juny de 2022 fins al 30 de juny de 2026 o quan s’esgoti el pressupost disponible.​

Requisits 

Amb totes les sol·licituds d’ajuts cal tenir en compte els següents requisits:

  • Actuacions iniciades posteriorment a data 1 de febrer 2020.
  • Les actuacions no poden causar perjudici significatiu al medi ambient al llarg de totes les fases.
  • En les obres de rehabilitació, s’han d’utilitzar solucions constructives, tipològiques i formals coherents amb les característiques arquitectòniques de l’edifici i del seu entorn.​

Oficina de Regeneració Urbana (ORU)​

Els beneficiaris finals s’hauran d’adreçar a l’Oficina de Regeneració Urbana (ORU) situada al Carrer Bolívia número 250 planta baixa, 08020 Barcelona, o a les oficines territorials que s’habilitaran, per a la realització de tots els tràmits relacionats amb aquesta convocatòria.​

La sol·licitud de subvenció s’haurà de presentar i formalitzar telemàticament per mitjà dels formularis en línia que estaran a disposició dels sol·licitants al Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona

PUBLICITAT