Cercar Error
Vull col·legiar-me
Pràctica professional energia Professió sostenibilitat

Aprovat el sistema de Certificats d’Estalvi Energètic que impulsarà la inversió en eficiència energètica

El Consell de Ministres del govern Espanyol va aprovar la setmana passada un Reial Decret que regula el sistema de Certificats d'Estalvi Energètic (CAE).

El Consell de Ministres del govern Espanyol va aprovar el 24 de gener de 2023 el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético. Aquest sistema permetrà aconseguir els objectius d’estalvi d’energia compromesos amb la Unió Europea d’una manera flexible i més eficaç. A més, les empreses podran identificar mesures d’estalvi segons un catàleg d’actuacions relatives a climatització, millora de l’envolupant o il·luminació, entre d’altres. Aquest catàleg d’actuacions s’aprovarà per ordre ministerial properament.

El sistema de Certificats d’Estalvi Energètic (CAE per les seves sigles en castellà) permetrà a les empreses subjectes a una quota anual d’estalvi energètic substituir voluntàriament un percentatge dels seus pagaments al Fons Nacional d’Eficiència Energètica (FNEE) per un estalvi energètic certificat, provinent de les inversions en eficiència energètica. D’aquesta manera, les comercialitzadores d’energia podran optar entre aportacions econòmiques al FNEE o actuacions d’estalvi i eficiència acreditades amb els certificats.

La Directiva 2012/27/UE, relativa a l’eficiència energètica, insta els Estats membres a la creació d’un mecanisme que permeti assignar a les empreses comercialitzadores de gas i electricitat, als operadors de productes petrolífers a l’engròs i als operadors de gasos liquats de petroli al detall, una quota anual d’estalvi energètic en l’àmbit nacional, segons les seves vendes, que en el cas espanyol només s’ha pogut realitzar fins ara en aportacions financeres equivalents al Fons Nacional d’Eficiència Energètica (FNEE).

L’aprovació del Reial decret crearà un nou mercat que facilitarà a les comercialitzadores d’energia el compliment de les seves obligacions d’estalvi, beneficiarà als consumidors i impulsarà l’ocupació, la productivitat i la competitivitat empresarial. També es compleix amb això una de les mesures previstes en el Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).

Aquest Real Decret només regula l’establiment del sistema de CAE, una ordre ministerial en tramitació detallarà les figures del Subjecte Delegat, del Verificador de l’Estalvi d’Energia i del Registre Nacional de CAE, allotjat a la Plataforma informàtica.

Mesures similars en el context europeu

En altres països europeus, ja fa temps que s’han establert mecanismes similars que estan aconseguint activar el mercat. Els certificats blancs o CAEs ja fa temps que s’han implantat a a França, Itàlia, Dinamarca o el Regne Unit. Estan contemplats en la Directiva Europea 2012/27/UE i a Itàlia s’utilitzen des de l’any 2005.

Altres mecanismes interessants són el que ha aprovat el govern neerlandès, que ha fixat que els edificis hauran de tenir una qualificació energètica mínima “C” per a poder ser llogats com a espais d’oficines, a partir del 2023. Cosa que Anglaterra i Gal·les ja contemplen des de l’any 2015, quan van entrar en vigor una sèrie de reglaments que impedeixen el lloguer d’edificis residencials que no compleixin amb els nivells d’eficiència energètica “E” per la formalització del nous contractes que es facin a partir de l’any 2018.

Per altra banda, a Dinamarca s’apliquen desgravacions en l’impost sobre la renda a aquelles persones que han realitzat obres de rehabilitació per millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges. En aquest sentit també es podrien estendre  mesures en el finançament o en els ajuts i subvencions públics, graduant el cost financer o l’import cobert amb el grau d’eficiència energètica aconseguit com es fa amb les hipoteques verdes.

Un altre mecanisme important podria ser la modificació del sistema tarifari de l’electricitat, que a Espanya es fonamenta en la potència contractada, enlloc de fer-ho en el consum real, tal i com es fa amb el servei de l’aigua, on s’estableixen trams que van augmentant l’import tarifari a l’incrementar el consum. Això generaria consciència i faria impulsar la reducció de la demanda elèctrica i l’evolució cap a edificis més passius, mitjançant la rehabilitació energètica que treballa en reduir la demanda mitjançant l’eficiència energètica.

Més informació

Consulta la nota de premsa publicada pel MITECO.

Consulta el Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un sistema de Certificados de Ahorro Energético.

Consulta la presentació dels Certificats d’Estalvi Energètic (CAEs) per l’Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE).

PUBLICITAT